Giải báo chí tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”

VHO - Từ ngày 10.8 đến ngày 10.10.2023, Đà Nẵng sẽ chính thức nhận bài dự thi giải báo chí tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2023.

Các tác phẩm tham dự giải được được đăng tải trên các báo, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử từ ngày 1.1.2023 đến ngày 5.10.2023.

Thông qua việc tổ chức Giải báo chí về môi trường, Đà Nẵng hướng đến việc nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách quan trọng của thành phố Đà Nẵng về Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”; nâng cao nhận thức trong cộng đồng, vận động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân thành phố Đà Nẵng, các cấp chính quyền, ngành chức năng, du khách trong và ngoài nước chung tay bảo vệ môi trường.

Giải báo chí tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” - Anh 1

Phong trào dọn rác bảo vệ môi trường nhân rộng đến từng kiệt, hẻm, với sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân

Đây là giải báo chí được tổ chức hằng năm, nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” trên các ấn phẩm tuyên truyền. Qua đó ghi nhận, cổ vũ động viên các cá nhân, tổ chức, nhà báo, tác giả, nhóm tác giả tham gia vào công tác tuyên truyền, thực hiện những chủ trương, chính sách của thành phố trong việc bảo vệ môi trường.

Giải báo chí tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” cũng nhằm nâng cao nhận thức mọi tầng lớp nhân dân. Biểu dương gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những thông điệp, hành động đẹp, những mô hình, sáng kiến hay trong việc bảo vệ môi trường tại thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu, thù địch về công tác bảo vệ môi trường của thành phố.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc