Quảng Nam:

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

KHÁNH CHI

VHO - Qua việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn sẽ phát hiện, tôn vinh và có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao.

 UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh-năm 2024.

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh  - ảnh 1

Đối tượng bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Theo đó, đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất CNNT thuộc các loại hình: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Việc tổ chức bình chọn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, sản phẩm CNNT gắn với chương trình OCOP, chương trình khởi nghiệp sáng tạo, sản phầm tiềm năng của địa phương.

Qua đó, phát hiện và có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng dựng khoa học công nghệ và các điều kiện khác để sản phẩm có thương hiệu và đứng vững trên thị trường

Thu hút, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT, làng nghề duy trì, khôi phục, phát triển nghề và làng nghề truyền thống; phát triển sản phẩm có chất lượng cao để cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế.

Góp phần thúc đẩy CNNT phát triển; đồng thời, lựa chọn các sản phẩm CNNT tiêu biểu Quảng Nam tham gia bình chọn cấp khu vực, cấp quốc gia trong thời gian đến.

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh  - ảnh 2

Khuyến khích, phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở làng nghề truyền thống

Các sản phẩm tham gia bình chọn sẽ phân nhóm, gồm: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ (nguyên liệu từ gỗ, mây, tre, lá, cói, lục bình, đất, đá, kim loại, sợi các loại, nông sản).

Nhóm sản phẩm bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm (nguyên liệu sản xuất chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam).

Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí (sản xuất ra thành phẩm hoàn chỉnh tại Quảng Nam từ sản xuất phụ tùng đến lắp ráp sản phẩm); Nhóm các sản phẩm khác.

Các tiêu chí bình chọn cơ bản gồm: Tiêu chí đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất;  Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; Tiêu chí về tính văn hóa, thẩm mỹ;  Tiêu chí khác.

Khuyến khích các sản phẩm tham gia dự thi thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo; nâng cao chất lượng sản phẩm mang đậm nét văn hóa vùng miền, thân thiện với môi trường, có tính ứng dụng cao, sản phẩm gắn với phát triển du lịch, dịch vụ.

Thời gian gửi hồ sơ đăng ký dự thi cấp tỉnh trước 30.8.2024, sơ tuyển trước 30.9.2024. Hội đồng tổ chức bình chọn, hoàn thiện hồ sơ bình chọn và đề nghị UBND tỉnh công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 trước 30.10.2024.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và sản phẩm tham gia bình chọn: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam, Sở Công Thương; Địa chỉ: Số 248 Phan Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ý kiến bạn đọc