Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp khu vực miền Trung- Tây Nguyên

VHO - Ngày 4.8, tại TP.Huế, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Đại học Huế tổ chức diễn đàn “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp miền Trung - Tây Nguyên”.

Diễn đàn có sự tham dự của hơn 200 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp và giảng viên, sinh viên… của các cơ quan, đơn vị khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp khu vực miền Trung- Tây Nguyên - Anh 1

Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại diễn đàn

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận các vấn đề  như: Nhận diện hiện trạng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp các địa phương, trường đại học cũng như khu vực miền Trung và Tây Nguyên; Định hướng giải pháp phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của quốc gia; Tiêu chí đo lường và đánh giá hiệu quả các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường Đại học, Cao đẳng và tại các địa phương; Đánh giá vai trò của trường đại học trong hoạt động giáo dục và đào tạo chất lượng nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nhận diện những điểm nghẽn/rào cản trong hoạt động của của các đơn vị… Qua đó, đề xuất các giải pháp tăng cường kết nối nguồn lực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên, xác định rõ vai trò của các bên liên quan.

Ông Trần Duy Đông- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: hiện nay, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ là động lực, nguồn lực quan trọng trong phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, ông Trần Duy Đông cũng nhấn mạnh rằng, khu vực miền Trung và Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch, nông - lâm nghiệp bền vững.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp khu vực miền Trung- Tây Nguyên - Anh 2

Nhiều bạn trẻ đến từ các đơn vị, trường học ở miền Trung- Tây Nguyên tham gia diễn đàn đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên. Theo đó, xác định mục tiêu phát triển miền Trung - Tây nguyên trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; lấy phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp là trọng tâm, trụ đỡ; phát triển công nghiệp chế biến là động lực; phát triển du lịch là đột phá.

Để thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý các tỉnh miền Trung - Tây nguyên cần xác định, việc phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ông Trần Duy Đông cũng đề nghị các đại biểu tích cực thảo luận, tiếp cận sâu sắc hơn thực trạng, những khó khăn, thách thức và đề xuất được nhiều giải pháp hữu ích, cụ thể trong việc thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho vùng.

Diễn đàn này với mục tiêu tìm kiếm động lực, hoạch định chính sách, xây dựng môi trường thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đây cũng là cơ hội quan trọng để kết nối và thúc đẩy các hoạt động hợp tác các bên trong thời gian tới.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc