Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm về học tập và làm theo Bác

VHO - Chiều 8.4, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.

Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm về học tập và làm theo Bác - Anh 1

Bí thư Đảng ủy Khối Lương Văn Nhiền phát biểu tại hội nghị

Trong quý I, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; định hướng dư luận xã hội, thông tin tình hình chính trị trong nước và quốc tế... Công tác tổ chức xây dựng Đảng được củng cố theo hướng thiết thực, hiệu quả; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng được phát huy; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ và thực hiện nghiêm túc; công tác Dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng và quan tâm tổ chức thực hiện.

Các đoàn thể đã chủ động bám sát kế hoạch công tác quý I năm 2024 và năm 2024, trên cơ sở tình hình thực tiễn để tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu của CNVC-LĐ, đoàn viên thanh niên.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ chưa được quan tâm thường xuyên, sâu sát. Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm xây dựng các mô hình tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng (BCĐ35) ở một số tổ chức cơ sở đảng có chiều hướng giảm xuống, số lượng cán bộ, đảng viên tham gia ít dần. Cấp ủy chưa đầu tư đúng mức cho nghiệp vụ công tác đảng, công tác phát triển đảng một số tổ chức đảng còn chưa được tập trung; chuyển đảng chính thức còn bị chậm.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Lương Văn Nhiền nhấn mạnh, trong quý II năm 2024, Đảng ủy Khối tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ông Lương Văn Nhiền đề nghị các cấp ủy cơ sở tập trung tăng cường công tác thông tin thời sự và nắm bắt dư luận xã hội để định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, CNVC-NLĐ, đoàn viên, thanh niên. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh nhật Bác 19.5. 

Các đơn vị cần quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong tình hình mới và tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới. 

Dịp này, Đảng ủy Khối tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” tại chi bộ, đảng bộ cơ sở gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc