Thanh Hóa: Yêu cầu kiểm điểm hiệu trưởng, giáo viên trường THPT Đông Sơn 1 do thu tiền trái quy định

VHO- Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá vừa kiến nghị Trường THPT Đông Sơn 1, huyện Đông Sơn tạm dừng việc triển khai thu các khoản thu năm học 2022-2023, trừ các khoản thu theo quy định của Nhà nước; không tổ chức triển khai thu các khoản tiền trái quy định và chưa có chủ trương; đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm có liên quan.

Trước đó, một số phụ huynh ở lớp 11A2, Trường THPT Đông Sơn 1, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã được giáo viên chủ nhiệm thông báo về các khoản thu đầu năm lên tới hơn 10 triệu đồng, bao gồm 14 khoản thu như: Bảo hiểm y tế, học phí, học thêm 4.662.000 đồng, sổ liên lạc điện tử 150.000 đồng, quỹ lớp/hội phụ huynh 500.000 đồng, xã hội hóa 400.000 đồng, quỹ lớp 100.000 đồng, khảo sát học thêm 360.000 đồng, lao động 30.000 đồng… Sau khi thông tin được phản ánh, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã chỉ đạo Thanh tra Sở vào cuộc kiểm tra công tác triển khai các khoản thu năm học 2022-2023 tại Trường THPT Đông Sơn 1.

Thanh Hóa: Yêu cầu kiểm điểm hiệu trưởng, giáo viên trường THPT Đông Sơn 1 do thu tiền trái quy định - Anh 1

Trường THPT Đông Sơn 1 - nơi triển khai các khoản thu sai quy định

Theo đó, kết luận Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã chỉ ra hạn chế tại Trường THPT Đông Sơn 1 như: Nhà trường chưa có dự toán chi tiết thu - chi các khoản thu phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục để định mức thu; dự toán chưa cụ thể các hạng mục để thực hiện xã hội hóa. Đối với khoản thu thuê bao tài khoản học, ôn luyện, thi trực tuyến, điểm danh thông minh, kiểm soát nề nếp với mức thu 100.000 đồng/học sinh/năm là chưa đúng tinh thần hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Ban đại diện CMHS lớp và giáo viên chủ nhiệm một số lớp triển khai một số khoản thu không đúng quy định và chưa có chủ trương như: Tiền lao động 30.000đ/học sinh/năm, tiền khảo sát 6 môn học 360.000đ/học sinh/năm, huy động kinh phí hoạt động của Ban đại diện hội CMHS của nhà trường và của lớp, quỹ lớp là chưa đúng quy định Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22.11.2011 của Bộ GD&ĐT.

Thanh tra Sở GD&ĐT cho rằng, để xảy ra hạn chế, tồn tại trên, trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, Ban đại diện CMHS và giáo viên chủ nhiệm có liên quan. Thanh tra Sở GD&ĐT kiến nghị nhà trường tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT về thực hiện các khoản thu - chi trong nhà trường năm học 2022-2023 đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nhà trường.

Đặc biệt, tạm dừng việc triển khai thu các khoản thu năm học 2022-2023, trừ các khoản thu theo quy định của Nhà nước; không tổ chức triển khai thu các khoản tiền trái quy định và chưa có chủ trương (lao động, khảo sát chất lượng...); xây dựng dự toán thu - chi đối với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục làm cơ sở xác định mức thu.

Dự toán cụ thể các hạng mục được Sở GD&ĐT cho phép thực hiện xã hội hóa; phối hợp với Ban đại diện CMHS nhà trường xây dựng dự toán thu - chi kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS trong năm học theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc công tác công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT và các văn bản có liên quan để tổ chức triển khai, thực hiện. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm có liên quan, xử lý vi phạm (nếu có), đồng thời khắc phục những hạn chế và báo cáo kết quả về Thanh tra Sở GD&ĐT trước ngày 1.11.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc