Viện KHXH vùng Nam Bộ và Trường ĐH Văn hóa TP.HCM ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo

VHO - Hôm nay 28.12, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM và Viện Khoa học xã hội (KHXH) vùng Nam Bộ đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Hoạt động nhằm tăng cường công tác phối hợp trong triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và các lĩnh vực liên quan.

Viện KHXH vùng Nam Bộ và Trường ĐH Văn hóa TP.HCM ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo - Anh 1

Lãnh đạo Viện KHXH vùng Nam Bộ và Trường ĐH Văn hóa TP.HCM ký thỏa thuận hợp tác với sự chứng kiến của cán bộ, giảng viên, chuyên gia hai đơn vị

Đại diện lãnh đạo hai bên đã cùng nhau thống nhất và đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian 5 năm với các nội dung: Phối hợp, liên kết chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, thúc đẩy các hoạt động khảo sát, điều tra, triển khai các nhiệm vụ đào tạo, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học. Phối hợp tổ chức chuyển giao, ứng dụng kết quả khoa học của các bên tại vùng Nam Bộ và cả nước trên cơ sở mở rộng kênh lan tỏa làm tốt chức năng, nhiệm vụ của các bên, thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn cuộc sống. 

Hai đơn vị phối hợp trong tổ chức các sự kiện khoa học hằng năm; xây dựng kế hoạch phối hợp ở mức độ phù hợp với nhu cầu, chức năng và nguồn lực của các bên. Đặc biệt chú ý khai thác hướng tổ chức các sự kiện khoa học gắn với các cơ quan Ban, Bộ, ngành trung ương và các địa phương. 

Hai bên mời hoặc giới thiệu các chuyên gia, các nhà khoa học trong việc triển khai các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo hoặc sự kiện khoa học mà một trong hai bên chủ trì hoặc tham gia ở vùng Nam Bộ và cả nước. 

Viện và Trường chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin khoa học, thư viện,.. phù hợp quá trình chuyển đổi số của hai cơ quan, phù hợp quy định pháp luật; thực hiện hoạt động tập huấn, đào tạo, chia sẻ, hợp tác và trao đổi đăng bài tạp chí, xuất bản sách, hoặc các hoạt động khác trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của một trong hai bên. 

Theo PGS.TS Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện KHXH vùng Nam Bộ, Viện KHXH vùng Nam Bộ và Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã có quá trình hợp tác lâu dài trong lịch sử. Việc chính thức ký kết hôm nay mở ra thêm cơ hội hợp tác toàn diện giữa hai bên trong hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội. Đây cũng là cơ hội cho hai đơn vị phát huy tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác để thúc đẩy sự phát triển về nghiên cứu khoa học và đào tạo; khai thác và vận dụng có hiệu quả các tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, chuyên môn trong các nhiệm vụ khoa học công nghệ, tổ chức sự kiện, trao đổi thông tin khoa học,… 

PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cũng bày tỏ, “Mối quan hệ từ trước đến giờ giữa hai đơn vị đã rất tốt, việc ký kết đã mở ra trang mới trong chia sẻ cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng có thế mạnh, đặc biệt là công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tôi cho rằng không có đơn vị nào đứng một mình mà có thể phát triển được, do đó cần có sự hợp tác, chia sẻ các nguồn lực lẫn nhau. Tôi hy vọng đây là bước khởi đầu tốt, để hai bên có thêm nhiều hoạt động liên kết trong thời gian tới”. 

Mở đầu cho các hoạt động sau Lễ ký kết, cũng trong ngày 28.12, Viện KHXH vùng Nam Bộ và Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển bền vững tỉnh Tây Ninh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số”.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc