Thư viện Điện Biên hỗ trợ sách giáo dục và cảm hóa phạm nhân

VHO - Thư viện tỉnh Điện Biên vừa tổ chức đưa xe thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ lưu động, tặng sách hạt nhân và luân chuyển sách, báo tại Trại giam Nà Tấu. Đây là hoạt động góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ công tác giáo dục, cải tạo và cảm hóa phạm nhân.

Thư viện Điện Biên hỗ trợ sách giáo dục và cảm hóa phạm nhân - Anh 1

Phạm nhân Trại giam Nà Tấu đọc sách tại xe thư viện lưu động

Với trên 3.000 đầu sách các loại có nội dung phù hợp, về văn hóa, giải trí, chính trị - pháp luật, đất nước con người Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ, sách viết về gương người tốt việc tốt, ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành kỷ luật, tu dưỡng đạo đức, kỹ năng sống, sách về trồng trọt, chăn nuôi, dạy nghề…

Thông qua những trang sách nhằm giúp phạm nhân tiếp cận với tri thức, hiểu biết kiến thức pháp luật, chính sách, chế độ của nhà nước về nghĩa vụ, quyền lợi mà mình được thụ hưởng để từ đó có thêm động lực, chí hướng phấn đấu, học tập, rèn luyện, định hướng nghề nghiệp để khi tái hòa nhập cộng đồng họ có được hành trang kiến thức về cuộc sống, nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm đối với gia đình và xã hội.

Bên cạnh việc phục vụ lưu động Thư viện tỉnh Điện Biên còn trao tặng trên 200 bản sách góp phần làm phong phú thêm vốn sách tại thư viện Trại giam Nà Tấu.

Việc phối hợp phục vụ đọc sách cho phạm nhân giữa Thư viện tỉnh Điện Biên và Trại giam Nà Tấu ngoài yếu tố về chuyên môn thực hiện các chủ trương. đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, mà còn thể hiện tính nhân văn, tôn trọng và yêu thương con người. Qua đó, tạo các điều kiện cần thiết để phạm nhân có thêm kiến thức thiết thực, bổ ích, xóa bỏ quá khứ lầm lỗi để hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ khi trở về tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc