Tập huấn kỹ năng, năng lực thực hiện chương trình giảm nghèo về thông tin

VHO - Chiều ngày 9.11, tại TP.HCM, Bộ Ttt&ttđã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, năng lực thực hiện chương trình giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Tập huấn kỹ năng, năng lực thực hiện chương trình giảm nghèo về thông tin - Anh 1

Ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc thông tin tại hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TT&TT cho biết, Hội nghị nhằm cung cấp cho các đại biểu thông tin về các chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc, miền núi. Theo ông Hồ Hồng Hải, nhằm thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28.,7.2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18.1.2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo.

Qua đó, Bộ TT&TT được giao nhiệm vụ triển khai dự án giảm nghèo về thông tin. Hội nghị này sẽ nhằm nâng cao năng lực truyền thông; kỹ năng viết bài cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo đài Trung ương và địa phương trong việc thông tin, tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho xã hội, nhất là cung cấp thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thông tin cho người dân sinh sống trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc đã cung cấp cho các đại biểu thông tin về một số chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc, miền núi. Cũng tại đây, Phó Vụ trưởng Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc cho biết, để đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp cận thông tin, thời gian qua, rất nhiều chính sách đã được đưa ra, chẳng hạn như: Chính sách cung cấp dịch vụ bưu chính công ích; Chính sách hỗ trợ hoạt động báo chí cung cấp thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; Chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin thông qua 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, báo chí chính thống cần có các chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lực lượng này. Phản ánh được những khó khăn họ đang gặp phải để Nhà nước có các chính sách hỗ trợ, đồng thời có các cách tiếp cận, tuyên truyền, để nâng cao nhận thức làm cho họ tin vào các thông tin chính thống ngày càng nhiều hơn

Phát biểu kết luận, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TT&TT hy vọng, qua buổi tập huấn, đội ngũ phóng viên, biên tập viên sẽ có được thông tin đầy đủ, cụ thể để tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thông qua các tin bài và phóng sự nhằm lan toả chính sách của Đảng và Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người miền núi.

HỒNG HẠNH

Ý kiến bạn đọc