Kiến nghị bổ sung tỉnh Quảng Nam vào Chương trình giảm phát thải từ REDD+ theo tiêu chuẩn TREES vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

VHO- UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn số 2081 kiến nghị Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thống nhất bổ sung tỉnh Quảng Nam vào Chương trình giảm phát thải từ REDD+ theo tiêu chuẩn TREES vùng Nam Trung Bộ và Tây nguyên do Liên minh giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính lâm nghiệp - LEAF thực hiện.

Kiến nghị bổ sung tỉnh Quảng Nam vào Chương trình giảm phát thải từ REDD+ theo tiêu chuẩn TREES vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - Anh 1

Quảng Nam kiến nghị bổ sung tỉnh vào Chương trình giảm phát thải từ REDD+ theo tiêu chuẩn TREES vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên

Công văn nêu rõ, năm 2018, tỉnh Quảng Nam xây dựng và phê duyệt Kế hoạch hành động (REDD+) tỉnh Quảng Nam trên cơ sở lấy ý kiến của các Bộ ngành Trung ương (Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 02/6/2020). Qua đó, tỉnh đã xây dựng Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng từ REDD+ (viết tắt đề án) trình Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng đề án thí điểm. 
Trên cơ sở đó, Chính phủ thống nhất về chủ trương cho UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, lập đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng. Sau khi hoàn thiện đề án, tỉnh Quảng Nam đã trình Bộ NN&PTNT thẩm định, nhưng đến nay đề án vẫn chưa được phê duyệt. 
Cùng với việc xây dựng đề án, tỉnh Quảng Nam cũng đã xây dựng Hồ sơ tín chỉ các-bon rừng trên địa bàn tỉnh theo các tiêu chuẩn VCS, CCB (hồ sơ tín chỉ), tuy nhiên hồ sơ tín chỉ không đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật và phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn VCS, CCB để trình Tổ chức Verra xác minh, phát hành tín chỉ. 
Để khắc phục, hoàn thiện hồ sơ tín chỉ đảm bảo đúng quy định, tỉnh Quảng Nam đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương cho hợp tác với nhà đầu tư tiềm năng, Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh tín chỉ các-bon rừng không thuộc đối tượng áp dụng theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và các quy định của pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp hiện hành. Do đó đến nay, hồ sơ tín chỉ các-bon rừng từ REDD+ tỉnh Quảng Nam vẫn chưa hoàn thiện.
Nhằm mục tiêu tạo nguồn tài chính bền vững để thực hiện bảo vệ rừng và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên hiện có, phát triển rừng theo hướng bền vững, tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ NN&PTNT quan tâm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thống nhất bổ sung tỉnh Quảng Nam vào Chương trình giảm phát thải từ REDD+ theo tiêu chuẩn TREES vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên do Liên minh giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính lâm nghiệp - LEAF thực hiện.

Liên minh LEAF được thành lập tháng 4.2021, tập hợp các quốc gia có rừng, các doanh nghiệp và các chính phủ tài trợ tham gia thúc đẩy các giao dịch tín chỉ các-bon rừng quy mô quốc gia, do ART (nền tảng giao dịch REDD+) phát hành theo tiêu chuẩn TREES (tiêu chuẩn môi trường REDD+ tối ưu). 

Được biết, năm 2021, tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26), Bộ NN&PTNT và Tổ chức Emergent (cơ quan quản lý hành chính của LEAF) đã ký Ý định thư thiết lập hợp tác giữa Việt Nam và LEAF. Theo đó, hai bên đã ký kết, thực hiện Thỏa thuận mua bán giảm phát thải từ rừng vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (ERPA). Bao gồm 11 tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.
Dự kiến, Việt Nam sẽ chuyển nhượng cho LEAF/Emergent 5,15 triệu tấn CO2 giảm phát thải từ rừng tại vùng Tây Nguyên và Nam Trung bộ giai đoạn 2022-2026 với giá tối thiểu là 10 USD/1 tấn CO2. Diện tích rừng tham gia chương trình dự kiến 4,26 triệu ha, gồm 3,24 triệu ha rừng tự nhiên và 1,02 triệu ha rừng trồng.

THU HOÀI
 

Ý kiến bạn đọc