Xây dựng thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) thành thị xã văn hóa, du lịch: Khó mấy cũng phải làm

VHO- Kết quả bước đầu sau hơn 2 năm triển khai Đề án “Xây dựng thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) thành thị xã văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025” đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch.

Xây dựng thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) thành thị xã văn hóa, du lịch: Khó mấy cũng phải làm - Anh 1

 Hằng năm, thị xã Nghĩa Lộ tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò. Trong ảnh: “Vòng xòe đêm hội”

 Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết:

- Việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025” đã bước đầu góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, quá trình triển khai thực hiện Đề án khi “Nghệ thuật Xòe Thái” được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã tạo động lực to lớn để cấp ủy, chính quyền và nhân dân cùng đồng hành triển khai với mục tiêu chung xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa, du lịch và thị xã cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025 gắn với chương trình phát triển đô thị thị xã và xây dựng 6 xã thành phường.

Qua 2 năm tập trung triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch đã góp phần phục hồi phát triển du lịch sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từng bước xây dựng điểm đến du lịch vùng văn hóa Mường Lò; xác định được các sản phẩm du lịch nổi bật và đa dạng, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước, trong đó tập trung vào loại hình du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng và hình thành loại hình du lịch mới - du lịch MICE.

 Được biết, trong quá trình thực hiện Đề án, thị xã đã đề ra nhiều nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện. Vậy, ông có thể nói rõ hơn về các nhiệm vụ đã đề ra?

- Để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa, du lịch, thị xã đề ra 33 chỉ tiêu và xác định 76 nhiệm vụ cụ thể (trong đó có 37 nhiệm vụ về văn hóa, 39 nhiệm vụ về du lịch); giao cho 16 cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và 14 xã, phường chủ trì thực hiện. Mỗi nhiệm vụ phân công theo hình thức “giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” đều do lãnh đạo thị xã chủ trì, chịu trách nhiệm chỉ đạo và cơ quan chuyên môn tham mưu, cơ quan phối hợp, đặc biệt yêu cầu tiến độ thời gian hoàn thành.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Đề án, thị xã Nghĩa Lộ gặp những khó khăn gì, thưa ông?

- Triển khai thực hiện Đề án trong thời điểm cả nước cũng như tỉnh và thị xã tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên diện rộng. Đây là một đề án lớn, cần nhiều nguồn lực. Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án chưa có cơ chế, chính sách đặc thù, hiện tại đang kết hợp triển khai lồng ghép các nguồn vốn đầu tư công trung hạn và nguồn kinh phí hỗ trợ từ Nghị quyết số 10 ngày 19.4.2021 của HĐND tỉnh Yên Bái. Hơn nữa, nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác phát triển du lịch còn thiếu; kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn của lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch còn hạn chế, tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên ngành du lịch còn thấp, lao động có chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề còn ít…

Để xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa, du lịch theo đúng lộ trình, trong thời gian tới, thị xã sẽ tập trung vào các giải pháp gì?

- Trong thời gian tới, thị xã sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Nhất quán quan điểm phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến, quảng bá, để mang hình ảnh mảnh đất và con người Nghĩa Lộ đến với du khách trong và ngoài nước; tiếp tục tổ chức tốt các sự kiện, các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch gắn với khôi phục, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò hằng năm. Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch, đồng thời kêu gọi, vận động thu hút các nguồn lực đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển du lịch. 

 VĂN TUẤN (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc