Quảng Nam kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức tại các di tích

VHO - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định số 162/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh này.

Quảng Nam kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức tại các di tích - Anh 1

 Người dân viếng Quan Công Miếu (Chùa Ông), TP Hội An dịp Tết Nguyên tiêu

Theo danh mục có 14 di tích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Trong đó, có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 1 di tích lịch sử, 7 di tích kiến trúc nghệ thuật, 1 di tích khảo cổ, 1 danh lam thắng cảnh. Thời kỳ kiểm tra trong năm 2023 (từ 01.01 đến 31.12.2023). 14 di tích thuộc danh mục kiểm tra theo kế hoạch gồm: Khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên); Đô thị cổ Hội An; Lai Viễn Kiều - Chùa Cầu; Quan Công Miếu - Chùa Ông (cùng trên địa bàn TP Hội An); Di tích khảo cổ học Phật viện Đồng Dương (huyện Thăng Bình). Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, các di tích thành phần: Khâm Đức, Bến Giằng, Đèo Bù Lạch (trên địa bàn thị trấn Khâm Đức - huyện Phước Sơn, xã Cà Dy - huyện Nam Giang và xã A Nông -huyện Tây Giang)…

Mục đích kiểm tra nhằm tổng hợp, đánh giá việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích. Thông qua công tác kiểm tra giúp cho các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quản lý tiền công đức, tài trợ theo hướng minh bạch, rõ ràng để tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội của địa phương. Các nội dung kiểm tra gồm: Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức, tài trợ và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc