Lào Cai xây dựng 15 tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VHO - Đến nay, Thư viện tỉnh Lào Cai đã bàn giao 15 tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hoàn thành hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Lào Cai xây dựng 15 tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Anh 1

Bàn giao Tủ sách cộng đồng tại xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương

Năm 2023, Thư viện tỉnh Lào Cai được giao nhiệm vụ tổ chức “Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, Thư viện Lào Cai đã tiến hành lựa chọn các loại sách phù hợp, xây dựng tủ sách phong phú nhiều thể loại, tập trung vào các nội dung về  tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hoá, thể thao quần chúng, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, sách thiếu nhi giới thiệu nét đẹp văn hoá, đặc sắc của gia đình, thôn bản, làng, xã trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi; giới thiệu các phương pháp, kỹ năng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc; chăm sóc sức khỏe; sản xuất nông nghiệp; chính sách giảm nghèo phù hợp với đối tượng thụ hưởng.

Lào Cai xây dựng 15 tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Anh 2

Bàn giao Tủ sách cộng đồng tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương

Đến nay, Thư viện tỉnh Lào Cai đã hành bàn giao 15 tủ sách cộng đồng cho các xã đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn. Mỗi tủ sách trang bị cho các xã gồm 263 quyển sách được xử lý kỹ thuật hoàn chỉnh, có dán mã vạch để phân loại, quản lý bằng máy quét giúp tra tìm tài liệu và đọc tài liệu số tại thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn. Các xã được thụ hưởng dự án đã bố trí, sắp xếp tủ sách ở vị trí thuận lợi để nhân dân đến tìm hiểu, đọc và tham khảo, qua đó góp phần phát huy hiệu quả công năng của tủ sách.

Thư viện tỉnh cũng trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách cách quản lý, sử dụng tủ sách, giúp bà con nhân dân tiếp cận hiệu quả nguồn tài liệu trực tiếp và trực tuyến thông qua Hệ thống quản trị thư viện dùng chung Vietbiblio...

Lào Cai xây dựng 15 tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Anh 3

Bàn giao Tủ sách cộng đồng tại thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng

Việc hỗ trợ tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Lào Cai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để người dân được tiếp cận với văn hóa đọc. Các ấn phẩm trong tủ sách giúp đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các em học sinh có thêm nguồn tài liệu để phục vụ cho học tập, giải trí, trau dồi kiến thức khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, nâng cao dân trí, góp phần đưa văn hóa đọc trên địa bàn được lan tỏa mạng mẽ trong cộng đồng.

Đây cũng là hoạt động nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung của Dự án 6 về "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" trên địa bàn Lào Cai, thông qua đó góp phần hỗ trợ tài nguyên thông tin thư viện cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa đọc chất lượng, hiệu quả; hình thành thói quen, nhu cầu đọc phát triển, rèn luyện kỹ năng đọc và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Lào Cai.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc