Hải Phòng: Bảo đảm nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng dịp Tết

VHO - UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương nhằm thực hiện Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30.1.2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng: Bảo đảm nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng dịp Tết - Anh 1

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2023. Ảnh minh họa

Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện nêu trên; bảo đảm tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024 theo đúng quy định của pháp luật, văn minh, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình, phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc.

Tổ chức quán triệt, chỉ đạo tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23.11.2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị địa phương:

Chú trọng tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tôn giáo, Ban Quản lý các cơ sớ tín ngưỡng, Ban Tổ chức lễ hội thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

Thực hiện việc hướng dẫn, vận động các tổ chức, cá nhân không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ, phản văn hóa, trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; có các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở thờ tự, cơ sở tôn giáo.

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện Công điện này của cơ quan, đơn vị và địa phương. Kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh nếu có.

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc