Đề nghị “xẻ đất” Khu di tích lịch sử, văn hóa Hàm Rồng

VHO- UBND TP Thanh Hóa xin chủ trương lập quy hoạch khu đô thị Đông Quang (phường Hàm Rồng), trong khi khu đất này hiện có chức năng là đất di tích lịch sử - đất cây xanh (công viên chiến thắng Hàm Rồng) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 5.3.2013.

Đề nghị “xẻ đất” Khu di tích lịch sử, văn hóa Hàm Rồng - Anh 1

Một góc Khu di tích lịch sử, văn hóa Hàm Rồng

Theo đó, UBND TP Thanh Hóa vừa có văn bản số 5884/UBND-BAN2, ngày 14.10.2021 trong đó đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu đô thị Đông Quang, phường Hàm Rồng. Cụ thể, khu đất mà TP Thanh Hóa đề nghị lập quy hoạch có diện tích khoảng 20ha, phạm vi ranh giới, phía bắc giáp đường Trần Khát Chân, phía nam giáp đường Nguyễn Chí Thanh, phía đông giáp đường đại lộ Nam Sông Mã, phía tây giáp đường Đông Quang, tuy nhiên khu đất này hiện nay đang có chức năng là đất di tích.

Căn cứ vào tài liệu chúng tôi có được, khu đất UBND TP Thanh Hóa xin lập quy hoạch khu đô thị Đông Quang, hiện có chức năng là đất di tích lịch sử, đất cây xanh (công viên chiến thắng Hàm Rồng) theo quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 5.3.2013. Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, khu đất lập quy hoạch thuộc phân khu tỷ lệ 1/2000, khu vực Hàm Rồng - Núi Đọ được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 17.3.2020, theo đó khu đất lập quy hoạch thuộc vành đai xanh phía tây bắc TP Thanh Hóa, có chức năng đất di tích lịch sử (ký hiệu PK 5). Về phía Sở VHTTDL Thanh Hóa cho biết, mới đây Sở đã nhận được văn bản của Sở Xây dựng về việc tham mưu ý kiến đề nghị lập quy hoạch chi tiết khu đô thị Đông Quang, phường Hàm Rồng. Qua kiểm tra thực tế và các hồ sơ, tài liệu liên quan, Sở VHTTDL khẳng định, khu đất TP Thanh Hóa xin chủ trương lập quy hoạch là đất di tích lịch sử, đất cây xanh. Vì vậy, căn cứ Luật Di sản văn hóa và các quy định khác của pháp luật hiện hành về di sản văn hóa, Sở đã đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh có văn bản báo cáo Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 5.3.2013.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Văn Hưng, Giám đốc Ban quản lý dự án số 2, trực thuộc UBND TP Thanh Hóa cho biết, việc xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đông Quang là cần thiết, làm cơ sở để quản lý, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn ngân sách cho địa phương. Đồng thời qua đó kết nối đồng bộ và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố, cũng như nhu cầu của nhân dân trong khu vực. “Chúng tôi nắm rất rõ, quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, hiện nay cả khu Hàm Rồng đang bị chồng lấn bởi 3 quy hoạch, đối với quy hoạch số 396 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013 lại nằm trong tổng thể của quy hoạch khu Hàm Rồng - Núi Đọ. Do đó, để xác định rõ tổng thể các khu vực đã quy hoạch, tỉnh đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa (TP Thanh Hóa mở rộng), đến năm 2040. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thì việc xin lập quy hoạch mới được UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, còn việc thành phố đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất chủ trương giao UBND thành phố lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 chỉ mang tính chất đón đầu, đồng thời là cơ sở để quản lý, thu hút đầu tư chứ chưa làm gì cả”, ông Hưng cho biết thêm. 

 

 NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc