Cấp phép khai quật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long

VHO - Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 721/QĐ-BVHTTDL cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại 3 vị trí thuộc Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Cấp phép khai quật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long - Anh 1

Theo đó, thời gian khai quật từ ngày 25.3.2024 đến ngày 25.12.2024, gồm hai giai đoạn. Giai đoạn I: Từ ngày 25.3.2024 đến ngày 31.7.2024 (khai quật các hố H1, H2, H3); giai đoạn II: Từ ngày 1.8.2024 đến ngày 25.12.2024 (khai quật hố H4). Diện tích khai quật là 990m2. Cụ thể: Vị trí số 1: Hố khai quật H1: 200m2 (tại khu vực Hậu Lâu); Vị trí số 2: Hố khai quật H2: 30m2 (trên nền Điện Kính Thiên); Vị trí số 3: Hố khai quật H3: 120m2; hố khai quật H4: 640m2 (tại vị trí Nhà Cục tác chiến). Chủ trì khai quật là ông Hà Văn Cẩn, Viện Khảo cổ học.

Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất một tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất một năm, gửi về Bộ VHTTDL. Trước khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa.

T.Q

Ý kiến bạn đọc