Trên 1 triệu lượt ý kiến góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

VHO- Chiều qua 21.2, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Trên 1 triệu lượt ý kiến góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) - Anh 1
 

Trình bày Báo cáo Kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 26 (tháng 8.2018) về việc đề nghị Chính phủ tiếp tục tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Chính phủ đã tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp kết quả lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học và cá nhân.

Chính phủ đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học và cá nhân ở Trung ương và địa phương. Trong đó tập trung vào một số cơ quan, tổ chức có tính đại diện rộng rãi và liên quan đến giáo dục. Đối tượng được tập trung lấy ý kiến còn bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục; các cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, các chuyên gia, luật sư, luật gia, các cơ quan, tổ chức đang sử dụng nguồn nhân lực là sản phẩm của ngành Giáo dục. Kết quả lấy ý kiến Nhân dân cho thấy sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp Nhân dân đối với dự thảo Luật, với trên 1 triệu lượt ý kiến góp ý.

Dự thảo Luật nhận được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, đặc biệt là những nội dung thể hiện tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thể chế hóa chủ trương đổi mới giáo dục của Đảng và tinh thần của Hiến pháp năm 2013, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan các ý kiến góp ý của Nhân dân đối với dự thảo Luật.

Trình bày Báo cáo Một số ý kiến của Thường trực Ủy ban về Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân của Chính phủ về Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành các nội dung, quan điểm của Chính phủ về việc tập hợp, giải trình ý kiến của Nhân dân theo 11 nhóm vấn đề trọng tâm được đưa ra lấy ý kiến và xác định 9 nhóm vấn đề tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật như đã nêu trong Báo cáo. Thường trực Ủy ban cho rằng, các nhóm vấn đề được đặt ra và giải quyết đã cơ bản hướng đến việc thể chế hóa các quan điểm, định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện môi trường pháp lý về giáo dục...

Tại phiên họp, UBTVQH đánh giá cao sự tích cực chuẩn bị của Chính phủ, Bộ GD&ĐTcũng như tán thành với nhiều nội dung giải trình tiếp thu trong báo cáo của Chính phủ và ý kiến của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; khẳng định Chính phủ đã lựa chọn đúng các vấn đề trọng tâm để tập trung lấy ý kiến Nhân dân. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về một số vấn đề như chính sách tiền lương đối với nhà giáo; vấn đề phân công công tác cho sinh viên tốt nghiệp sư phạm; chính sách không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở công lập; hỗ trợ đóng học phí đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; cơ quan phụ trách giáo dục, đào tạo của các địa phương; quy định nhiệm vụ của các Bộ trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục; và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục.

P.V; ảnh: QUỐC HỘI

Ý kiến bạn đọc