Tiếp tục hiện thực hóa lời căn dặn của Bác đối với quê hương Nghệ An trong bối cảnh mới

VHO - Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với quê hương Bác Hồ kính yêu, tạo điều kiện để địa phương phát triển tương xứng với vị trí, vai trò trong khu vực Bắc Trung Bộ phù hợp với mong muốn kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước.

Tiếp tục hiện thực hóa lời căn dặn của Bác đối với quê hương Nghệ An trong bối cảnh mới - Anh 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị

Sáng 16.9, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18.7.2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng

Cùng dự có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trung tướng Lê Tấn Tới; Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang; Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý; lãnh đạo Ban, bộ, ngànhTrung ương; lãnh đạo Quân khu IV; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ và tỉnh Nghệ An.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An với 700 đại biểu tham gia và kết nối trực tuyến đến 655 điểm cầu trong tỉnh, trong đó, có 30 điểm cầu cấp huyện, Đảng ủy trực thuộc và 625 điểm cầu cấp xã, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia khoảng 41.000 người/655 điểm cầu.

Tiếp tục hiện thực hóa lời căn dặn của Bác đối với quê hương Nghệ An trong bối cảnh mới - Anh 2

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển tỉnh Nghệ An, khẳng định Nghị quyết thể hiện sự quan tâm đặc biệt, tư tưởng nhất quán, xuyên suốt và quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước ta nhằm phát triển tỉnh Nghệ An “xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; là sự tiếp tục hiện thực hóa lời căn dặn của Bác đối với quê hương trong bối cảnh mới. Để thực hiện có kết quả tốt nhất Nghị quyết, biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu các Ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tỉnh Nghệ An, xác định rõ xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, đồng thời là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, nhất là các địa phương trong vùng; khẩn trương rà soát, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Nghệ An trình Quốc hội ban hành.

Tiếp tục hiện thực hóa lời căn dặn của Bác đối với quê hương Nghệ An trong bối cảnh mới - Anh 3

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW 

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, nội dung Nghị quyết đã đánh giá toàn diện những thành tựu Nghệ An đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại.

Quan điểm của Bộ Chính trị khi ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW là xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước.

Nghị quyết hướng đến mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng ứng phó và thích ứng có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hoá, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hoá xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường.

Tiếp tục hiện thực hóa lời căn dặn của Bác đối với quê hương Nghệ An trong bối cảnh mới - Anh 4

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39

Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao. Giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hoá, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết 39 cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Đảng đoàn Quốc hội Đảng bộ Nghệ An,… cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng chí Thái Thanh Quý đã trình bày Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung cụ thể hóa các nội dung nghị quyết phù hợp với thực tiễn theo tinh thần "đưa Nghệ An "bước thật mạnh, tiến thật xa"; chủ động phối hợp với các bộ ngành trung ương đề xuất các giải pháp xây dựng, phát triển Nghệ An theo mục tiêu đề ra. Tỉnh cũng nhất quán quan điểm xuyên suốt trong xây dựng chương trình hành động là: Theo đuổi, kiên định mục tiêu phát triển bền vững; phát triển toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm tạo đột phá ở một số ngành, lĩnh vực, khu vực trọng điểm. Thực sự coi trọng việc phát huy yếu tố văn hóa đậm đà bản sắc trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển với 3 giá trị cốt lõi: giá trị tốt đẹp về cốt cách, phẩm chất, tâm hồn con người, văn hóa xứ Nghệ; giá trị di sản văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh, đầu tư tôn tạo và phát huy Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên trở thành nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng xứng tầm; giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại dân ca Ví, Giặm.

Tiếp tục hiện thực hóa lời căn dặn của Bác đối với quê hương Nghệ An trong bối cảnh mới - Anh 5

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày một số nội dung của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

Xây dựng 6 trung tâm đô thị tạo động lực dẫn dắt phát triển, gồm: Thành phố Vinh mở rộng là đô thị trung tâm của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ, động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, kết nối và hình thành liên kết phát triển Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh. Phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị động lực, trung tâm vùng phía Tây Bắc; phát triển thị xã Hoàng Mai gắn với huyện Quỳnh Lưu trở thành đô thị trung tâm vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An, cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh; xây dựng huyện Con Cuông theo hướng đô thị sinh thái, động lực thúc đẩy phát triển của tiểu vùng Tây Nam; nâng cấp đô thị Diễn Châu với chức năng đô thị nằm ở vị trí trung tâm vùng phía Đông của tỉnh; xây dựng đô thị Đô Lương đóng vai trò là điểm kết nối, liên kết giữa các huyện phía Tây với thành phố Vinh, Khu Kinh tế Đông Nam và khu vực ven biển của tỉnh. 

Thay mặt Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trình bày dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động nhằm thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành và nhân dân tỉnh Nghệ An về vị trí, vai trò của tỉnh Nghệ An đối với vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và cả nước; xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 39-NQ/TW; xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, thể hiện các giải pháp cụ thể và thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết đề ra. Thể hiện được vai trò kiến tạo, lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng thời xác định rõ vai trò, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND tỉnh Nghệ An, UBND các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách có tính đột phá.

Tiếp tục hiện thực hóa lời căn dặn của Bác đối với quê hương Nghệ An trong bối cảnh mới - Anh 6

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trình bày tham luận tại Hội nghị

Huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện các dự án quan trọng, mở rộng hợp tác quốc tế, bảo đảm phát triển hài hòa giữa các vùng, miền; bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An với phát triển, gìn giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và xứ Nghệ; bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai và thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Về mục tiêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, Chương trình hành động của Chính phủ xác định 18 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường phấn đấu đạt đến năm 2030. Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 – 8.000 USD (giá hiện hành). Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 77%, trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 38%; tỉ lệ bác sĩ trên 10.000 dân đạt trên 15 bác sĩ; tỉ lệ số giường bệnh trên 10.000 dân đạt trên 50 giường. Tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 90%, nông thôn mới kiểu mẫu đạt 15%; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5 – 1,5%/năm…

Để thực hiện thành công Nghị quyết 39-NQ/TW Bộ Chính trị đã để ra 9 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, nhấn mạnh thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh, mạnh hơn; Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tăng cường liên kết phát triển; Tập trung phát triển mạnh mạng lưới đô thị, nhất là các đô thị trung tâm; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số…

Chương trình hành động của Chính phủ cũng đề ra 16 dự án đầu tư và hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành trước năm 2030 để phát triển bứt phá bao gồm: Công trình văn hóa đặc biệt quan trọng, ý nghĩa đối với tỉnh Nghệ An và cả nước đầu tư tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tiếp tục hiện thực hóa lời căn dặn của Bác đối với quê hương Nghệ An trong bối cảnh mới - Anh 7

Toàn cảnh Hội nghị

Đầu tư các dự án có tính liên kết vùng gồm: Nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh bằng hình thức hợp tác đối tác công - tư đạt quy mô sân bay cấp 4E; Đầu tư, xây dựng dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy (thuộc tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn); Đầu tư ga Vinh mới - Dự án xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; Nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 7C đoạn Nghi Lộc - Đô Lương; Nâng cấp mở rộng tuyến QL.48 từ Yên Lý lên Quỳ Hợp; Đầu tư xây dựng khu bến cảng Đông Hồi; Nâng cấp, mở rộng khu bến Bắc Cửa Lò,… Đầu tư các dự án nông nghiệp, cải tạo hệ thống thủy lợi, bảo đảm đời sống và sản xuất của người dân: Đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, hồ Bản Mồng; Đầu tư xây dựng đập Sông Lam; Nâng cấp hệ thống thủy lợi phía Nam,…

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: "Tư tưởng chỉ đạo và nội dung Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị đã đưa ra nhiều quan điểm định hướng mới, ý tưởng mới và tầm nhìn mới có tính đột phá trong phát triển tỉnh Nghệ An. Chúng ta có thể tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và ý chí, khát vọng phát triển của người dân tỉnh Nghệ An, chúng ta có thể biến khó khăn, thách thức thành cơ hội mới, biến những tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển để tỉnh Nghệ An đột phá, phát triển nhanh và bền vững xứng đáng với vai trò, vị trí chiến lược và các tiềm năng và lợi thế của vùng".

Tại Hội nghị, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã phát biểu tham luận, nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 39, coi đây là "cơ hội vàng" để Nghệ An bứt tốc phát triển. Các đại biểu đã đề xuất các giải pháp, đồng thời nhấn mạnh sẽ phối hợp cùng Nghệ An và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề xuất ban hành các chính sách đặc thù, chính sách liên kết vùng, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông; đặc biệt là bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đậm đà bản sắc, cốt cách, bản lĩnh, trí tuệ của mảnh đất địa linh nhân kiệt xứ Nghệ,… "đưa văn hóa trở thành sức mạnh mềm" để tỉnh Nghệ An bứt phá, tiến thật mạnh, bước thật xa trong thời gian tới.

PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc