Bộ VHTTDL:

Rất cần sự chung tay, tiếp tục đồng hành của đội ngũ những người làm báo

HOÀNG HƯƠNG. Ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Sáng 19.6.2024, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Gặp mặt các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí nhân dịp Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2024). Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ chủ trì cuộc gặp mặt. Cùng tham dự có lãnh đạo các Cục,ụ thuộc Bộ VHTTDL, lãnh đạo các cơ quan báo chí và các phóng viên, biên tập viên.

Lĩnh vực  VHTTDL đã đạt được nhiều kết quả quan trọng

Tại cuộc gặp mặt, Bộ VHTTDL đã thông tin, trao đổi về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý II, nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Rất cần sự chung tay, tiếp tục đồng hành của đội ngũ những người làm báo - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại buổi gặp mặt

Theo đó, thực hiện chủ đề công tác năm 2024 là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Bộ Chính trị; dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chắc chắn, linh hoạt, sát thực tiễn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương, sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân; kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2024 có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên nhiều phương diện: Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của dân tộc tiếp tục được kế thừa, bảo tồn, tôn tạo và phát triển, quan tâm bố trí nguồn lực của Nhà nước và phát huy các nguồn lực xã hội cho lĩnh vực văn hóa. Phong trào thể thao quần chúng được thúc đẩy mạnh mẽ, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tích cực. Du lịch Việt Nam chứng kiến sự phục hồi, phát triển ấn tượng trong những tháng đầu năm 2024.

Để phát huy những kết quả đạt được, trong Quý III.2024, Bộ VHTTDL sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo triển khai Chương trình hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5.1.2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5.1.2024 của Chính phủ về về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện triển khai hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030;  Kết luận số 76-KL/TW ngày 4.6.2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, với phương châm “Tăng tốc, sáng tạo, về đích”, tích cực góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

 Tập trung xây dựng các văn bản, đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024, tập trung hoàn thành đúng tiến độ các văn bản, đề án trong Quý III/2024. 

 Tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 sau khi Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Rất cần sự chung tay, tiếp tục đồng hành của đội ngũ những người làm báo - ảnh 2
Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ chúc mừng đội ngũ những người làm báo

Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm tại tỉnh Ninh Thuận; Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI tại tỉnh Lạng Sơn; Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính các  dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam; Hội thi diễn xướng dân gian văn hoá các dân tộc; Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII…

 Chuẩn bị cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024; tiếp tục chuẩn bị lực lượng tham dự vòng loại Paralympic tại Pháp, Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ VI (AIMAG6) tại Thái Lan và các giải thể thao quốc tế năm 2024.

 Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23.2.2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; Tổ chức trao giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2024. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch.

Trong sự thành công của Bộ VHTTDL có sự đóng góp quan trọng của những người làm báo

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ đã thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL gửi tới đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và những người làm báo lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thứ trưởng khẳng định, đây là dịp để chúng ta tôn vinh, tri ân và tự hào về truyền thống vẻ vang của đội ngũ những người làm báo. Bởi, trong quá trình thực hiện trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó, ngành VHTTDL hết sức vinh dự và vui mừng được các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, các phóng viên, nhà báo trên khắp mọi miền Tổ quốc đã tích cực hợp tác, cổ vũ, động viên, đồng hành cùng tuyên truyền sâu rộng quan điểm của Đảng, Bác Hồ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực phát triển, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị”, lan tỏa, chuyển tải kịp thời thông tin về các chương trình, sự kiện, hoạt động trọng tâm của Ngành, để các cấp, các ngành, các địa phương và Nhân dân hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đã đề ra.

Rất cần sự chung tay, tiếp tục đồng hành của đội ngũ những người làm báo - ảnh 3
Các đại biểu và nhà báo tại buổi gặp mặt

Nhận định báo chí cách mạng nước nhà đang đứng trước nhiều thời cơ để phát triển nhưng cũng không ít thách thức. Nhiều phương thức truyền thông mới ra đời, trực tiếp cạnh tranh quyết liệt với báo chí truyền thống. Trong bối cảnh vừa phải đảm bảo thực hiện chức năng của báo chí cách mạng, vừa thực hiện tự chủ về báo chí; sự cạnh tranh quyết liệt thị phần bạn đọc, thị phần quảng cáo của các nền tảng mạng xã hội… đặt lên vai những người làm báo nhiều lo toan, trăn trở.

Thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL luôn thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, thách thức đối với các cơ quan báo chí. Thứ trưởng nhấn mạnh "Bởi chúng tôi thấu hiểu: công nghệ báo chí có phát triển tới đâu thì cũng không thể thay thế được vai trò của con người, cũng như không thể thay thể được tầm vóc trí tuệ, phẩm chất, lý tưởng cách mạng cao đẹp của những người làm báo. Như Bác Hồ đã căn dặn: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang”; “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Những người làm báo luôn có vị trí, vai trò đặt biệt trong tiến trình phát triển của đất nước nói chung và ngành VHTTDL nói riêng".

Với việc hầu hết các báo đều có trang văn hóa, chuyên mục, chuyên đề về thể thao, du lịch và gia đình, các cơ quan báo chí không chỉ góp phần trong việc phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, mà qua phản ánh, phản biện của báo chí, đã giúp Ngành phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vụ việc tiêu cực trong hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, góp phần làm lành mạnh môi trường văn hóa, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chia sẻ với các cơ quan báo chí và các nhà báo, Thứ trưởng cho biết, Bộ VHTTDL đang từng bước đổi mới tư duy và hành động trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch. Bốn trụ cột mà Bộ đang quyết liệt hành động để đảm bảo cho sự phát triển của Ngành là: Tập trung tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Nâng cao chất lượng công tác quản trị của Ngành, nhất là thực hiện đúng vai trò của Bộ quản lý nhà nước, phân cấp, phân quyền tối đa cho địa phương; Tập trung khơi thông nguồn lực cho sự phát triển; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trên cả bốn lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là truyền thông chính sách. 

Để thực hiện được những trọng tâm lớn nêu trên, Bộ VHTTDL rất cần sự chung tay vào cuộc một cách sâu sắc hơn nữa, tình cảm hơn nữa, thấu hiểu hơn nữa và chia sẻ hơn nữa của các cơ quan báo chí, mà trực tiếp là các phóng viên, nhà báo.

Bộ VHTTDL rất mong các nhà báo trong thời gian tới tập trung đồng hành cùng Bộ trên một số nội dung như: Quan tâm tuyên truyền để tiếp tục làm thay đổi sâu rộng hơn nữa trong nhận thức và hành động của các Cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về vị trí, vai trò của văn hóa; truyền thống uống nước nhớ nguồn, nét đẹp văn hóa, lối sống, ứng xử, thực hành đạo đức công vụ, đạo đức công dân.

Đặc biệt, tuyên truyền về những thành tựu, những phong trào mới, chính sách mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực”; hỗ trợ đẩy mạnh tuyên truyền chính sách văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, từ khi bắt đầu được triển khai xây dựng, đến khi được phê duyệt và đặc biệt là quá trình tổ chức thực hiện; tích cực tham gia Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Hai.

Thứ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo các Cục, Vụ, cơ quan chức năng thực hiện công tác tham mưu quản lý Nhà nước của Bộ cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, cung cấp thông tin cho các nhà báo, phóng viên báo chí, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, cầu thị, đúng pháp luật.


Rất cần sự chung tay, tiếp tục đồng hành của đội ngũ những người làm báo - ảnh 4
Nhà báo Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn Hoá cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ VHTTDL

Các đơn vị báo chí của Bộ cần tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng, vài trò là cơ quan dẫn nguồn, định hướng, chia sẻ nhanh, kịp thời thông tin, nội dung hoạt động của Bộ với các đơn vị, phóng viên của các cơ quan báo chí khác. 

Thứ trưởng cũng bày tỏ tình cảm yêu mến và sự tin tưởng rằng, đội ngũ nhà báo, bằng tình cảm, lương tâm, trách nhiệm với sự nghiệp báo chí cách mạng, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội, sẽ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước; luôn “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đón nhận những tình cảm ấm áp và sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ VHTTDL đã dành cho các nhà báo và cơ quan báo chí, thay mặt các nhà báo, các  cơ quan báo chí, nhà báo Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn Hoá đã bày tỏ sự trân trọng đối với lãnh đạo Bộ VHTTDL và toàn ngành VHTTDL.

Ông Nguyễn Anh Vũ khẳng định, các cơ quan báo chí và các nhà báo sẽ sát cánh cũng Bộ và Ngành VHTTDL trong sự nghiệp phát triển VHTTDL. Ông Nguyễn Anh Vũ cũng mong muốn các nhà báo và các cơ quan báo chí tích cực tham gia Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Hai. 

Đây là giải báo chí nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch, được tổ chức hằng năm, trao giải vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập ngành Văn hoá (28.8). 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc