Tuần làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 7:

Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

TÙNG QUANG; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 7 (từ 27 – 31.5), Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự.

Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng  - ảnh 1
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Cụ thể, trong tuần làm việc thứ hai, Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo 4 Luật, bao gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi) và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Trong ngày 29.5, các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường để đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2024; Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Quốc hội cũng sẽ thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Cũng trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về: Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Trong tuần làm việc này, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về: Phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 (trong đó có việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước); Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

*Trước đó, Văn phòng Quốc hội thông báo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 7, Quốc hội khóa XV. Theo chương trình, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu.

Cụ thể, từ 15h ngày 5.6 đến sáng 6.6, Quốc hội phiên chất nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng sẽ trả lời về công tác tuyển chọn, đào tạo và chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao, nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật; giải quyết việc làm cho vận động viên, nghệ sĩ sau thời kỳ thi đấu, biểu diễn đỉnh cao.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng sẽ trả lời việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo; phát triển sản phẩm du lịch đêm...

Trong chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 7, ngoài Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng còn có Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề đầu tiên thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường.  Bộ trưởng TN&MT sẽ giải đáp về việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh nguồn nước; giải pháp phòng, chống tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước; giải pháp nghiên cứu, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng, tài nguyên, khoáng sản quý hiếm.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên sẽ trả lời những vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, trong đó có công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử; giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước bối cảnh thế giới tiếp tục biến động khó lường.

Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn sẽ sẽ giải trình giải pháp khắc phục tình trạng các doanh nghiệp, dự án được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra sai phạm; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; thông tin về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán nhà nước; giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm toán.

Kết thúc chương trình chất vấn và trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ được ủy quyền) làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Dự kiến đến cuối buổi sáng 6.6, Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.