Xử lý, giải quyết đơn thư:

Nguyên tắc sống còn là tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo

HOÀNG HƯƠNG

VHO - Sáng 14.5.2024, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng về xử lý và giải quyết đơn thư; phổ biến, hướng dẫn các quy định của của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng và công chức/ viên chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư các Cục, Vụ, Đảng uỷ Bộ, Công đoàn Bộ; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; các doanh nghiệp thuộc Bộ có 100% vốn nhà nước; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao.

Nguyên tắc sống còn là tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo - ảnh 1
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ cho biết, thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024, trên cơ sở kết quả Hội nghị Kiểm điểm Ban Cán sự Đảng theo gợi ý kiểm điểm năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò của Ban Cán sự Đảng trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, ngay từ đầu năm, Ban Cán sự Đảng Bộ đã chỉ đạo nhiều giải pháp quyết liệt, ban hành khá đồng bộ các văn bản chỉ đạo, quy định để đẩy mạnh công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Bộ trưởng đã ban hành Quy chế xử lý đơn thư, Quy chế tiếp công dân của Bộ; tổ chức hướng dẫn triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đặc biệt làm công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đưa vào Kế hoạch thanh tra năm 2024 để thanh tra trách nhiệm một số đơn vị phát sinh nhiều đơn thư.

Bộ đã chủ động, đề cao vai trò phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng với Đảng uỷ Bộ, có cơ chế phối hợp với các tổ chức Đảng khác đang quản lý các đơn vị thuộc Bộ để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, nhất là đối với một số tổ chức Đảng có nhiều đơn thư khiếu kiện.

Lãnh đạo Bộ có chỉ đạo từ sớm, từ xa, đưa ra dự báo cụ thể, yêu cầu các Cục, Vụ, đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả công tác quản lý tài sản công, công tác điều hành ngân sách sự nghiệp, công tác tổ chức, cán bộ… tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị. Tất cả những giải pháp này đã được triển khai bài bản, đồng bộ để hạn chế thấp nhất việc phát sinh đơn thư, khiếu nại, tố cáo và tình trạng vi phạm trong thực thi công vụ.

Nguyên tắc sống còn là tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo - ảnh 2
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ phát biểu khai mạc Hội nghị

Tuy nhiên, dù đã có nhiều cố gắng, tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Bộ trong thời gian qua, nhất là trong quý I.2024 vẫn có dấu hiệu tăng lên, đặc biệt là trong quá trình kiện toàn nhân sự các cấp tại một số cơ quan, đơn vị, trong công tác quản lý tài chính, sử dụng tài sản công, công tác huấn luyện, tập huấn thể thao, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, công tác quản lý các cơ sở đào tạo. Tình trạng này ảnh hưởng đến uy tín và kết quả hoạt động của Ngành, gây ra sự xáo trộn không cần thiết, gây hoài nghi và giảm động lực của những người đang làm tốt nhiệm vụ.

Chính vì vậy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, đánh giá kịp thời nguyên nhân của tồn tại, hạn chế để khẩn trương có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị được nghe báo cáo chuyên đề về các Quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng về xử lý, giải quyết đơn thư theo Thông báo Kết luận số 179/TB-VP; các quy định của pháp luật về tiếp công dân; Các quy định của pháp luật về công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nguyên tắc sống còn là tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo - ảnh 3
Chánh Thanh tra bộ VHTTDL Lê Thanh Liêm quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng về xử lý, giải quyết đơn thư

Về Kết luận số 179/TB-VP của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL, ông Lê Thanh Liêm cho biết, tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Bộ trong thời gian qua, nhất là trong quý I.2024 vẫn có dấu hiệu tăng lên, có cả nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan chủ yếu là các nguyên nhân sau: 

Công tác tổ chức, công tác cán bộ tại một số đơn vị bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó có chậm kiện toàn tổ chức bộ máy; vấn đề về quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn, bồi dưỡng, lựa chọn nhân sự quản lý, xử lý những cán bộ, người đứng đầu đơn vị không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ chưa đáp ứng được yêu cầu; còn có biểu hiện nể nang, né tránh.

Chưa thực sự thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành, tại một số đơn vị còn biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, chưa được kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời.

Thủ trưởng tại các cơ quan, đơn vị có nhiều đơn thư chưa thực sự quyết liệt trong xử lý, giải quyết dứt điểm, để sự việc tồn đọng kéo dài. Sau khi cơ quan Thanh tra ban hành Kết luận còn chậm xử lý, thực hiện chưa nghiêm Kết luận thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Kết luận sau thanh tra chưa kịp thời.

Để giải quyết tình trạng trên, tại Kết luận số 179/TB-VP, Bộ trưởng đã yêu cầu  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải: 

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; tiếp tục quán triệt nghiêm túc, sâu sắc, nhận thức đúng đắn về pháp luật, đặc biệt là các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tuân thủ, thực hiện nghiêm quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 19 điều Đảng viên không được làm.

Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ quan, đơn vị, coi đây là nguyên tắc sống còn, gắn với đó là nguyên tắc phê bình và tự phê bình.

Đề cao vai trò người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy, e dè, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế xử lý đơn thư, Quy chế Tiếp công dân của Bộ.

Nguyên tắc sống còn là tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo - ảnh 4
Chủ tịch Công đoàn Quản Văn Hải phát động Cuộc thi về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ 

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Quản Văn Hải đã phát động Cuộc thi viết và thi sân khấu hoá tìm hiểu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền, phố biến pháp luật năm 2024.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc