Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VHO-Chiều 28.2, Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực - Anh 1

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan TƯ Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan TƯ Nguyễn Văn Thể;  Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Trưởng ban đối ngoại TƯ Lê Hoài Trung;  Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ khối, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Đảng uỷ khối các cơ quan TƯ Lại Xuân Lâm … Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ khối với 521 điểm cầu và hơn 28.400 đại biểu tham dự. Hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL có hơn 300 đại biểu tham dự.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực - Anh 2

Phó Trưởng Ban Nội chính TƯ Nguyễn Thái Học giới thiệu nội dung cuốn sách

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe  Phó trưởng Ban Nội chính TƯ Nguyễn Thái Học  giới thiệu những nội dung của cuốn sách và nêu một số yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng, chống tham những, tiêu cực trong tình hình mới.

Theo đó cuốn sách được kết cấu làm ba phần, với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Phần thứ nhất từ trang 11 đến trang 206, có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực - Anh 3

Toàn cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nội dung phần thứ nhất tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, “không thể chỉ làm một lần là xong; ngược lại, phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục; làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hằng ngày”; đòi hỏi “phải có quyết tâm rất lớn, thống nhất rất cao, biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại”. Từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực - Anh 4

Các đại biểu tại điểm cầu Bộ VHTTDL

Phần thứ hai từ trang 207 đến trang 522, có tiêu đề là “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; với thông điệp chính là “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

Phần thứ ba từ trang 523 đến trang 619, có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư. Nội dung phần thứ ba khẳng định: “Quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả bạn bè quốc tế”.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực - Anh 5

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực - Anh 6

Trên 300 đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL

Theo Đảng uỷ khối các cơ quan trung ương, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách nhằm làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ khối nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực hiện nay; chủ động tích cực phòng ngừa, trong đó phòng là chính, là cơ bản, lâu dài, chống là quan trọng, cấp bách.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan TƯ Nguyễn Văn Thể mong muốn sau buổi nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trên 28 ngàn đảng viên thuộc 61 Đảng bộ trực thuộc tham gia Hội nghị, sẽ tiếp thu được tinh thần của cuốn sách để từ hôm nay sẽ suy nghĩ chúng ta phải làm gì, phải đổi mới những gì, ứng xử ra sao để xứng danh là một cán bộ, đảng viên, như tinh thần của cuốn sách.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực - Anh 7

Toàn cảnh điểm cầu tại Bộ VHTTDL

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan TƯ nhấn mạnh, xuyên suốt cuốn sách là cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, luôn trăn trở, sẵn sàng hy sinh vì dân, vì nước, là tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ, đảng viên học tập, noi theo. Ông Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu các cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương đọc thật kỹ cuốn sách và rút ra những bài học cho bản thân, đồng thời yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo và các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nêu trong cuốn sách; công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phải được thực hiện nghiêm túc, khoa học, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả…

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc