Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Sáng 19.4 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4), Đoàn đại biểu già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín đã báo công dâng Bác về những thành tích nổi bật đã đạt được trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy dự buổi lễ. Cùng dự có lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam cùng gần 200 đại biểu là các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín thuộc cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 1

Tại buổi lễ trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã được lắng nghe Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 2
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 3
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cùng Đoàn đại biểu báo công dâng bác

Đại diện cho các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín báo công dâng Bác, già làng Hồ Văn Hạnh (dân tộc Tà Ôi, tỉnh Thừa Thiên Huế) thể hiện sự xúc động: “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam là dịp để đồng bào các dân tộc cùng nhau sum họp tại “Ngôi nhà chung”, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là dịp hết sức có ý nghĩa để đồng bào các dân tộc chúng cháu được gặp gỡ, giao lưu, lan tỏa những giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của cộng đồng mình trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Từ đó, thực hiện mục tiêu bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh”.

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 4

 Già làng Hồ Văn Hạnh báo công với Bác

Cũng theo già làng Hồ Văn Hạnh, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã trở thành ngôi làng đặc biệt nhất Việt Nam. Mỗi năm có hàng ngàn lượt đồng đồng bào các dân tộc từ khắp các địa phương trên cả nước về đây tham gia các hoạt động.

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 5
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 6
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 7
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 8

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cùng các đại biểu vào Lăng viếng Bác

“Nhiều nghi thức tín ngưỡng dân gian, lễ hội truyền thống được tái hiện, giới thiệu đến hàng triệu du khách trong nước và quốc tế. Đồng bào chúng cháu vẫn luôn cố gắng đoàn kết, giúp đỡ, học hỏi, chia sẻ và cùng nhau gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình để nhân lên sức mạnh tinh thần chung của toàn dân tộc; tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc của các thế hệ người dân Việt Nam”, già làng Hồ Văn Hạnh báo công với Bác

Đồng bào các dân tộc cũng thể hiện sự biết ơn vô hạn và lòng thành kính sâu sắc đối với Người - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Bác đã gắn kết mọi tầng lớp nhân dân, mọi dân tộc hướng về mục tiêu chung của sự độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc.

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 9
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 10
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 11

Suốt đời học tập theo tấm gương Bác, chúng cháu đã luôn cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn văn hóa của dân tộc mình, phát huy vai trò nòng cốt, động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong học tập, góp phần nâng cao hiểu biết và trình độ dân trí; vận động và trao truyền cho con em, đồng bào mình bảo tồn kho tàng văn hóa quý báu của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng bào các dân tộc Việt Nam nguyện một lòng sắt son theo Đảng, theo Bác phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc; phát huy vai trò của chủ thể văn hoá, nỗ lực, gương mẫu, cốt cán trong phong trào địa phương, giữ lửa ở các bản làng, gắn kết cộng đồng.

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 12
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 13
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 14
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 15
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 16
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cùng Đoàn đại biểu tham quan  Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Tiếp tục tìm tòi, sưu tầm, gìn giữ, phát huy và trao truyền cho thế hệ tương lai, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chúng cháu sẽ không quên lời dạy của Bác: “Đoàn kết, tương thân, tương ái, lao động, học tập và hy sinh vì Tổ quốc”.

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 17
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 18
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 19
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 20
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 21
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa báo công dâng Bác - ảnh 22

Sau Lễ báo công dâng Bác, đoàn đại biểu có dịp tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, xem những thước phim xúc động về Những giây phút lúc Bác đi xa.

Ý kiến bạn đọc