Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

VHO-Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV vào chiều 24.6, tại Nhà Quốc hội, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau 23 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Về công tác lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội, Quốc hội đã xem xét kỹ lưỡng, biểu quyết thông qua 8 luật, gồm 6 luật đã cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4 gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã; Luật Phòng thủ dân sự; đồng thời, cho ý kiến và thông qua theo quy trình tại một kỳ họp đối với 02 luật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Quốc hội cũng đã thông qua 3 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra - Anh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp

Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với hơn 12 triệu lượt ý kiến, cho ý kiến lần thứ hai, hoàn thiện một bước cơ bản đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi); cho nhiều ý kiến lần đầu rất quan trọng đối với 08 dự án luật khác, gồm: Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Về hoạt động giám sát, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. “Quốc hội trân trọng cảm ơn, biểu dương, ghi nhận sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài; sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của bạn bè quốc tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 - là nhân tố quyết định giúp Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách ngặt nghèo, kiểm soát thành công đại dịch và nhanh chóng phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra - Anh 2

Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Đoàn đại biểu Quốc hội Kon Tum tại phiên bế mạc

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành 2,5 ngày chất vấn các thành viên Chính phủ về 04 nhóm lĩnh vực: Lao động, Thương binh và Xã hội, Dân tộc, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải. Các vấn đề được chất vấn cùng nhiều vấn đề khác qua ý kiến của cử tri, Nhân dân, đại biểu Quốc hội đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành quan tâm thúc đẩy giải quyết, tạo bước chuyển biến ngay trước thềm phiên chất vấn, nhận được sự đồng tình của đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra - Anh 3

Quốc hội đã biểu quyết thông qua nhiều dự án Luật và Nghị quyết trong ngày họp cuối

Cũng tại kỳ họp, lần đầu tiên Quốc hội thảo luận tại Hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và một số báo cáo khác theo quy định; thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 và các nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội đối với 02 nội dung rất quan trọng, gồm: Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia, Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra - Anh 4

Phiên bế mạc cùa Quốc hội diễn ra vào chiều 24.6

Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận các báo cáo, tờ trình của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương, biểu dương tinh thần nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân đã cơ bản hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 với mức tăng trưởng GDP cao (8,02%), chỉ số lạm phát CPI thấp (3,15%).

Về công tác nhân sự, với quy trình, thủ tục chặt chẽ, trên cơ sở quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Quốc hội đã xem xét, quyết định công tác nhân sự đối với chức danh Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021 - 2026, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 01 thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra - Anh 5

Các đại biểu Quốc hội tại phiên bế mạc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, để các luật, nghị quyết của Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, bảo đảm yêu cầu “gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức hữu quan sẽ tổ chức hội nghị để quán triệt và triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này trong Quý III/2023, đồng thời rà soát, đôn đốc việc thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được ban hành từ đầu nhiệm kỳ khóa XV và sẽ đưa nội dung này thành hoạt động định kỳ sau mỗi kỳ họp của Quốc hội.

“Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội sớm báo cáo cử tri cả nước kết quả kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, động viên Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực giám sát việc tổ chức, thi hành Hiến pháp và pháp luật, trong đó có các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua”, Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc.

THU SÂM; ảnh: XUÂN TRẦN - QUỐC HỘI

Ý kiến bạn đọc