Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên

THÚY HIỀN

VHO - Ngày 26.6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ TT&TT và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2024.

 Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên - ảnh 1

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An cho biết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đang đứng trước những yêu cầu mới, cao hơn, đòi hỏi phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đại hội lần thứ XIII và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, phát sinh nhiều khó khăn, thách thức đối với nước ta, trong đó có công tác xây dựng Đảng. Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"…

 Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên - ảnh 2

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng thời, việc đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.... đang là yêu cầu rất cần thiết.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An cho biết, qua hội nghị tập huấn về xây dựng Đảng, Ban tổ chức mong muốn các nhà báo sẽ có thêm kiến thức, thông tin để nâng cao chất lượng sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; cổ vũ tuyên truyền kịp thời kết quả, cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị để tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng Đảng về đạo đức; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị; tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên - ảnh 3

Thứ trưởng Bộ TT&TTNguyễn Thanh Lâm chia sẻ chuyên đề về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bóc gỡ thông tin xấu độc trên không gian mạng

Trên cơ sở đó, các cơ quan báo chí chủ động, đổi mới sáng tạo hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa xây và chống, trong đó lấy xây là cơ bản chiến lược lâu dài, thực hiện tốt phương châm "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu". Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả để Giải búa liềm vàng trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng; làm cho cán bộ đảng viên, nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ.

 Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên - ảnh 4

Trong 1 ngày diễn ra hội nghị, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan, thông tấn báo chí được truyền tải 6 chuyên đề về: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bóc gỡ thông tin xấu độc trên không gian mạng; những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các Nghị quyết Hội nghị T.Ư khoá XIII; một số vấn đề về sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận; kỹ năng sáng tạo tác phẩm phát thanh và truyền hình; giới thiệu chủ đề sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí; chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cao Giải Búa liềm vàng.

Qua đó, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí được cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng về: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần tuyên truyền thật tốt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cùng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, gắn với nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng.