TP.HCM: Nhìn lại 15 năm công tác “chống và xây” trên mặt trận văn học, nghệ thuật

VHO- Hôm qua 28.2, Đoàn kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/ TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và Chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW do Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở VH&TT TP.HCM. Cùng dự có lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành TP và các đơn vị văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn.

TP.HCM: Nhìn lại 15 năm công tác “chống và xây” trên mặt trận văn học, nghệ thuật - Anh 1

 Toàn cảnh buổi khảo sát tại Sở VH&TT TP.HCM ngày 28.2

 Bộ mặt văn học - nghệ thuật TP.HCM ngày càng đa dạng, phong phú

Theo Sở VH&TT TP.HCM, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU của Thành ủy trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Song với quan điểm “gắn chặt chiến lược xây dựng, phát triển văn hóa với chiến lược xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm hàng đầu việc xây dựng con người với những chuẩn mực về giác ngộ chính trị, về kiến thức văn hóa, về đạo đức, lối sống tốt đẹp”; với mục tiêu “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa dạng, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Đảng bộ thành phố, đời sống văn học, nghệ thuật TP.HCM diễn ra sôi động, tích cực vừa phát triển bề rộng, vừa đi vào chiều sâu đạt được những thành quả bước đầu đáng khích lệ. Bên cạnh các loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc, thì các loại hình nghệ thuật cổ điển phương Tây như nhạc giao hưởng, opera, góp phần hình thành nên bộ mặt văn hóa nghệ thuật của TP.HCM ngày càng đa dạng, phong phú. Quá trình xây dựng ngành Công nghiệp văn hóa ở thành phố được khẳng định rõ nét thông qua nhiều thương hiệu mang đậm dấu ấn, khẳng định tính sáng tạo, năng động, không ngừng đổi mới của các cấp lãnh đạo và đội ngũ hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết, nhìn lại chặng đường 15 năm qua, lĩnh vực văn học - nghệ thuật của cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực. Các lĩnh vực, ngành nghệ thuật đều có những tác phẩm với chất lượng tốt, có giá trị tư tưởng, nghệ thuật; tiếp tục khơi thông dòng chảy của chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó máu thịt với dân tộc. Nội dung sáng tạo, phương thức biểu hiện có nhiều tìm tòi, đổi mới, đa dạng, hiện đại hơn. Tự do, dân chủ trong sáng tạo được bảo đảm, cá tính sáng tạo được tôn trọng và phát huy. Phong trào văn nghệ quần chúng tại các địa phương có bước phát triển mới, theo hướng bảo tồn, phát huy các giá trị văn học, nghệ thuật cổ truyền của dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân ở cơ sở;…

Đánh giá kết quả, hiệu quả xã hội của các hoạt động sáng tạo trên từng lĩnh vực cụ thể như văn học, âm nhạc, điện ảnh, múa, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc, văn nghệ dân gian, văn nghệ các dân tộc thiểu số… cho thấy, thời gian qua đã phát triển mạnh về số lượng lẫn chất lượng, các chương trình nghệ thuật được kiểm duyệt nghiêm túc, có sự tư vấn, cố vấn, đóng góp ý kiến hiệu quả, thiết thực từ các cấp lãnh đạo, ban ngành.

Đầu tư cho thiết chế văn hóa chưa đúng mức

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, việc chấn chỉnh, khắc phục những lệch lạc, sai sót trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có lúc chưa kịp thời, những hoạt động biến tướng chậm bị phát hiện; xu hướng thương mại hóa, chạy theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận công chúng vẫn còn chi phối hoạt động của một vài đơn vị hoạt động nghệ thuật; tiếp thu văn hóa ngoại lai chưa trên tinh thần “gạn đục khơi trong”, có nơi, có lúc còn có hiện tượng quảng bá lối sống thực dụng, lai căng đã tác động không nhỏ lên một bộ phận giới trẻ; công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ trẻ, việc giáo dục, nâng cao trình độ thẩm mỹ cho các tầng lớp công chúng vẫn còn nhiều bất cập…

Việc đầu tư cho thiết chế văn hóa, cho hoạt động văn hóa nghệ thuật vẫn chưa đúng mức so với tầm cỡ và tiềm năng phát triển kinh tế của thành phố. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nghệ sĩ còn hạn chế; một bộ phận không nhỏ nghệ sĩ không yên tâm để gắn bó với các đơn vị nghệ thuật nhà nước vì nhiều lý do, nhưng lý do chủ yếu vẫn là đời sống kinh tế quá thấp. Những hạn chế, yếu kém nêu trên cho thấy việc thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng cần được tiến hành cấp bách, đồng thời phải có sự đổi mới của chính quyền các cấp trong nhận thức về mối tương quan hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, trong đó có văn học - nghệ thuật. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, đoàn thể hữu quan là một yếu tố quan trọng trong công tác “chống và xây” trên mặt trận văn học - nghệ thuật.

“Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật có mặt còn hạn chế, chưa chặt chẽ; cơ chế tổ chức hoạt động văn học nghệ thuật chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ; đầu tư kinh phí cho hoạt động văn học nghệ thuật chưa đáp ứng nhu cầu; việc tập hợp lực lượng, sáng tác tác phẩm mới, nâng cao chất lượng tác phẩm, kinh phí đầu tư cho hoạt động văn học, nghệ thuật chưa nhiều, làm ảnh hưởng nhất định đến việc duy trì và phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật sâu rộng trong nhân dân”, lãnh đạo Sở VH&TT TP.HCM nhấn mạnh đồng thời cho rằng, trong thời gian qua, công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng kế thừa chưa được chính các đơn vị nghệ thuật nhà nước quan tâm đúng mức, vì vậy đã để lại sự hụt hẫng nhân sự kế thừa trong nhiều vị trí, lĩnh vực. Cùng với đó, lực lượng làm công tác lý luận phê bình còn thiếu và yếu, nên tính định hướng về giá trị thẩm mỹ cũng như tính đấu tranh trên mặt trận văn học nghệ thuật còn hạn chế.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê, tại TP.HCM, đời sống văn hóa nói chung và văn học, nghệ thuật đã có nhiều chuyển biến. TP là địa phương quy tụ khá nhiều trí thức, trong đó có lực lượng văn nghệ sĩ. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa đã hoạt động sôi nổi, có nhiều cống hiến cho nền văn học, nghệ thuật TP.HCM nói chung và của cả nước, làm nổi bật lên hình ảnh của một Thành phố với đời sống văn học nghệ thuật đa dạng.

“15 năm thực hiện Nghị quyết, TP.HCM chúng ta làm được khá nhiều việc, song qua đó cũng cần có sự nhìn nhận lại, chăm chút hơn để có các bước đề xuất, vận hành tích cực hơn. Sau 15 năm, Nghị quyết góp phần cho Thành phố phát triển, nhưng cũng thấy rằng thời đại công nghệ số đang điều khiển những yếu tố chúng ta mong ước trong Nghị quyết đã đề ra trước đây. Khi công nghệ phát triển cuốn theo mọi nhu cầu, lợi ích cuộc sống, thách thức chúng ta thích ứng như thế nào, nắm bắt ra sao và phải có chiến lược gì để phù hợp. Trận địa văn học, nghệ thuật chúng ta vẫn còn khiêm tốn, chúng ta xây chưa được nhiều nhưng phá đi thì không ít. Nhiều nhà hát, cơ sở vật chất xuống cấp nhưng không được đầu tư, điều này làm giảm thu hút công chúng đến với nghệ thuật. Cạnh đó còn những bất cập trong chính sách đào tạo… Nếu không có những khó khăn, bất cập này sẽ góp phần cho diện mạo văn học, nghệ thuật phát triển hơn rất nhiều. Đây là vấn đề chúng tôi vô cùng đau đáu, chưa làm tốt như mong muốn”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy tâm tư. 

 Chúng ta xây chưa được nhiều nhưng phá thì không ít

Trận địa văn học, nghệ thuật chúng ta vẫn còn khiêm tốn, chúng ta xây chưa được nhiều nhưng phá đi thì không ít. Nhiều nhà hát, cơ sở vật chất xuống cấp nhưng không được đầu tư, điều này làm giảm thu hút công chúng đến với nghệ thuật. Cạnh đó còn những bất cập trong chính sách đào tạo… Nếu không có những khó khăn, bất cập này sẽ góp phần cho diện mạo văn học, nghệ thuật phát triển hơn rất nhiều. Đây là vấn đề chúng tôi vô cùng đau đáu, chưa làm tốt như mong muốn.

(Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ)

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc