Thanh tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Đền Trần, Phủ Dầy (Nam Định)

VHO - Ngày 23.2 (tức 14 tháng Giêng), tiếp tục chương trình công tác, Thanh tra Bộ VHTTDL đã thanh tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Đền Trần, Phủ Dầy (Nam Định).

Thanh tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Đền Trần, Phủ Dầy (Nam Định) - Anh 1

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội Phủ Dầy năm Giáp Thìn 2024 được triển khai bài bản

Tại Phủ Dầy, đoàn Thanh tra đã nghe báo cáo của BQL di tích về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội, cụ thể là công tác chỉ đạo tổ chức Chợ Viềng Xuân năm 2024, công tác quản lý và tổ chức lễ hội Phủ Dầy năm Giáp Thìn 2024.

Ghi nhận BQL di tích, BTC lễ hội, công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại quần thể di tích Phủ Dầy năm nay có nhiều chuyển biến tích cực, tuân thủ nghiêm túc quy định tại Nghị định 110/NĐ-CP và văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác tổ chức Lễ hội đầu xuân. Việc ban hành các Quyết định thành lập, phê duyệt quy chế làm việc của BTC lễ hội được triển khai chặt chẽ, bài bản.

Bên cạnh đó, ban hành, phổ biến quy chế làm việc và phân công trách nhiệm của các thành viên BTC lễ hội; nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; công tác quản lý khu vực bảo vệ di tích khi tổ chức lễ hội...

Các lễ hội chú trọng, kịp thời ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, dịch vụ đổi tiền lẻ trong di tích và lễ hội, hạn chế tối đa việc đốt vàng mã, thắp hương trong di tích, đảm bảo an toàn tài sản của các di tích, đồng thời làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong và ngoài di tích...

Tại quần thể di tích Phủ Dầy, địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp triển khai công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý lễ hội; trọng tâm là việc thực hiện nghiêm các quy định về công tác quản lý, bảo vệ di tích; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về thu, chi tài chính. Phân công trách nhiệm cho các thành viên BTC, thực hiện tốt nếp sống văn minh tại địa điểm tổ chức lễ hội và tại các di tích.

Thanh tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Đền Trần, Phủ Dầy (Nam Định) - Anh 2

Đoàn Thanh tra làm việc với BQL di tích Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị truyền thống tốt đẹp của di tích, của lễ hội; thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của du khách khi về với lễ hội Phủ Dầy.

Đoàn Thanh tra đã kiểm tra trực tiếp các di tích: Phủ Chính Tiên Hương, Phủ Vân Cát, Lăng Mẫu Liễu Hạnh. Theo đánh giá của đoàn Thanh tra, bên cạnh những chuyển biến tích cực còn một số hiện tượng như tại Phủ Vân Cát còn có tiếp nhận công đức bằng hiện vật như lọ lục bình, đèn thờ… không nằm trong danh mục hồ sơ xếp hạng, sử dụng nến cốc chưa đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ.

Tại Đền Trần, báo cáo của BQL di tích nhấn mạnh các nội dung được chú trọng trong công tác quản lý khu vực bảo vệ di tích khi tổ chức lễ hội; công tác tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội trên hệ thống loa phát thanh, bảng, biển và các hình thức tuyên truyền khác; thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người tham gia lễ hội; Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật…

Thanh tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Đền Trần, Phủ Dầy (Nam Định) - Anh 3

Tại di tích Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP. Nam Định)

Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, BQL Khu di tích Đền Trần- Chùa Tháp, BQL di tích Phủ Dầy và Thủ nhang, nhà Đền trong công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội, đoàn Thanh tra đề nghị Lãnh đạo chính quyền địa phương và BQL các di tích, BTC các lễ hội tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội và khai thác giá trị di tích lịch sử văn hoá tại các địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật tín ngưỡng tôn giáo; các Nghị định, văn bản chỉ đạo về công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Đoàn Thanh tra đề nghị, chính quyền địa phương, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương, các BQL di tích, BTC lễ hội tăng cường sự phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm; kịp thời giải quyết, chấn chỉnh những phát sinh, tồn tại diễn ra trong lễ hội trên địa bàn.

Thanh tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Đền Trần, Phủ Dầy (Nam Định) - Anh 4

Đoàn Thanh tra làm việc với BQL di tích Đền Trần

Qua đó, đẩy lùi các hiện tượng đốt nhiều vàng mã, ăn xin, ăn mày, khấn thuê; hàng quán lấn chiếm lối đi vào di tích; nâng giá hàng hóa dịch vụ và trông giữ phương tiện; tổ chức chơi các trò chơi cờ bạc trá hình; bố trí lực lượng thu gom kịp thời tiền đặt lễ và tiền dầu nhang; hướng dẫn nhân dân và du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hiện tượng phản cảm diễn ra trong lễ hội.

Xây dựng kế hoạch, kịch bản, phân công phân nhiệm, tổ chức lễ hội đúng kịch bản, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chống ùn tắc giao thông và phòng chống thảm họa tại di tích. Quy hoạch hàng quán dịch vụ, xây dựng văn hóa kinh doanh, ký cam kết với các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không kinh doanh hàng hóa chưa phù hợp; nghiêm cấm việc đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch giá tại di tích.

Đoàn Thanh tra cũng lưu ý chính quyền địa phương, BQL di tích, BTC lễ hội không tiếp nhận công đức bằng hiện vật vào di tích. Quản lý tốt nguồn thu, chi tiền công đức theo Thông tư của Bộ Tài chính. Hướng dẫn việc đặt tiền lễ đúng nơi quy định; quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động lễ hội hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng mục đích…

THU PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc