Bồi dưỡng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật

VHO - Ngày 14.11, Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch đã khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật năm 2023 tại Hà Nội.

Bồi dưỡng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật - Anh 1

 Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch, TS Nguyễn Thanh Thuỷ phát biểu

Tham dự Lớp bồi dưỡng có hơn 70 học viên là cán bộ, viên chức, lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc.

Lớp học được tổ chức nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu về việc trang bị, cập nhật kiến thức về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật theo tinh thần Kết luận số 76-KL/TW ngày 4.6.2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9.6.2014 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bồi dưỡng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật - Anh 2

Các đại biểu dự khai giảng

Lớp học diễn ra trong 4 ngày, từ 14 – 17.11, trong chương trình học tập, các học viên sẽ được đội ngũ giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm trao đổi, thảo luận những chuyên đề mang tính thời sự, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay như: Những quy định của Bộ VHTTDL về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật; Kỹ năng xây dựng hình ảnh, bảo vệ danh dự, uy tín của người hoạt động nghệ thuật, bảo vệ uy tín của đơn vị nghệ thuật tại các không gian công cộng và hoạt động quảng cáo;  Kỹ năng truy cập khai thác Internet, nâng cao văn hóa ứng xử trên mạng xã hội và tham gia các hoạt động công cộng của viên chức hoạt động nghệ thuật; Tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức hoạt động nghệ thuật.

Bồi dưỡng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật - Anh 3

Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch TS Nguyễn Thanh Thuỷ chào mừng các học viên tham dự lớp học và nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp đặc biệt là các quy tắc ứng xử trong quá trình hoạt động nghệ thuật của các nghệ sĩ, diễn viên. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số, đặc biệt là mạng xã hội đã mở ra không gian mới để các nghệ sĩ xây dựng hình ảnh, quảng bá sản phẩm nghệ thuật, tiếp cận gần hơn với công chúng. Song, đây cũng là môi trường tiềm ẩn nguy cơ có thể hủy hoại nhanh chóng thanh danh, thậm chí cả sự nghiệp mà người nghệ sĩ gây dựng, nếu họ vô tình hay cố ý vi phạm những quy tắc đạo đức, chuẩn mực ứng xử của cộng đồng. Vì vậy, ứng xử thế nào để đẹp lòng công chúng và giữ gìn hình ảnh luôn là vấn đề nghệ sĩ phải chú trọng, nếu muốn bảo vệ danh tiếng cũng như quyền lợi của bản thân. Với những chuyên đề mang tính thời sự, thiết thực và những kinh nghiệm, kỹ năng xử lý tình huống trong hoạt động nghệ thuật của các chuyên gia trao đổi, đồng chí hi vọng học viên sẽ tích lũy thêm được những kinh nghiệm quý báu để ứng dụng vào thực tế thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bồi dưỡng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật - Anh 4

Các đại biểu và học viên tại Lễ khai giảng 

 Bộ VHTTDL đã ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật, trong đó đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia lên trên hết, trước hết, trọng danh dự, đề cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật; gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; không làm tổn hại uy tín của tập thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác; đồng thời, giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người hoạt động nghệ thuật phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên tham gia nghiên cứu chuyên đề: Những quy định của Bộ VHTTDL về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật qua phần trao đổi của giảng viên Nguyễn Thanh Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL. 

ĐÀO ANH

Ý kiến bạn đọc