Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

VHO- Ngày 16.8.2021, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã ký ban hành công văn số 2938 /BVHTTDL-VHCS gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/ trực thuộc Bộ về nội dung thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6. 8. 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28.7.2021 của Quốc hội khóa XV.

Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 - Anh 1

Nhiều hoạt động ý nghĩa tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được triển khai tích cực trong thời gian qua, ảnh minh họa

Theo đó, Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6.8.2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28.7.2021 của Quốc hội khóa XV; các văn bản chỉ đạo  của  Bộ  Chính  trị,  Ban  Bí  thư,  Chính  phủ, Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng trong việc triển khai phòng, chống dịch Covid-19.

Các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ tổ chức các tuyến  bài viết tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

PHƯƠNG ANH

Ý kiến bạn đọc