Bộ VHTTDL: Tuyên truyền, lan tỏa thông điệp tích cực trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19

VHO- Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kế hoạch nhằm tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bộ VHTTDL: Tuyên truyền, lan tỏa thông điệp tích cực trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 - Anh 1

Chương trình nghệ thuật Cháy lên vừa được Bộ VHTTDL tổ chức dưới hình thức trực tuyến nhằm lan tỏa những thông điệp tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm tăng cường nhận thức xã hội về lối sống tôn trọng pháp luật, kỷ luật, kỷ cương; góp phần xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam đoàn kết, trách nhiệm, tử tế, nhân văn và nhân ái. Thông qua các hoạt động tuyên truyền cổ động, triển lãm, văn hóa, văn nghệ, điện ảnh… góp phần động viên toàn dân lan tỏa các thông điệp, hiệu ứng tích cực, tạo sự tin tưởng, đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kế hoạch tuyên truyền của Bộ nhấn mạnh nội dung phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sáng tác, tuyên truyền cổ động, dẫn dắt, tạo tâm lý tích cực; khích lệ, cổ vũ tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ của người dân, cộng đồng và xã hội trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, triển lãm, điện ảnh… phù hợp với điều kiện tình hình dịch bệnh; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo không khí lạc quan, tin tưởng trong quần chúng nhân dân; lan tỏa các thông điệp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng, rộng khắp.

Bộ VHTTDL: Tuyên truyền, lan tỏa thông điệp tích cực trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 - Anh 2

Bộ VHTTDL: Tuyên truyền, lan tỏa thông điệp tích cực trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 - Anh 3

Phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, lan tỏa những thông điệp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Các nội dung tuyên truyền bao gồm: chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; về các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; đề cao giá trị tinh thần đoàn kết của cộng đồng, tập thể, cá nhân và các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình; biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần giúp người dân có tinh thần lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kế hoạch này triển khai thực hiện trong năm 2021. Cục Văn hóa cơ sở là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ VHTTDL. Cục có  nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tăng cường hình thức tuyên truyền về biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm, điện ảnh…; tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn về đề tài phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương; ấn hành và phát hành một số mẫu tranh cổ động về đề tài phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gửi về các địa phương phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng Phim phóng sự tuyên truyền với chủ đề "Lan tỏa nét đẹp văn hóa ứng xử trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19" nhằm nêu gương những người tốt, việc tốt, hành động đẹp, những câu chuyện giàu tính nhân văn, sự sẻ chia, sự tử tế đã được thể hiện đúng lúc, đúng thời điểm trong giai đoạn đất nước đang gặp khó khăn vì dịch bệnh;  phê phán những hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, đi ngược lại với lợi ích cộng đồng; cổ vũ, động viên người dân tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, cùng với cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “Mỗi người dân là chiến sĩ trên mặt trận chống dịch”.

Bộ VHTTDL: Tuyên truyền, lan tỏa thông điệp tích cực trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 - Anh 4

Tranh cổ động truyền tải những thông điệp tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19

 Tổng Cục TDTT chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng, hướng dẫn các bài tập thể thao đơn giản gửi địa phương để tuyên truyền nhân dân thực hiện; ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến rộng rãi để nhân dân chủ động lựa chọn luyện tập nâng cao sức khỏe.

Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo và phối hợp với các Nhà hát trực thuộc Bộ thành lập nhóm nghệ sĩ có uy tín trong các đơn vị nghệ thuật để tổ chức xây dựng các video clip, sáng tác ca khúc, tiểu phẩm sân khấu nhằm tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Nhà nước; những kết quả đạt được và định hướng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Xây dựng một số chương trình biểu diễn nghệ thuật; phát động sáng tác các ấn phẩm truyền thông (ca khúc, kịch ngắn…) liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các Chương trình giao lưu nghệ thuật tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ VHTTDL: Tuyên truyền, lan tỏa thông điệp tích cực trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 - Anh 5

Công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nêu gương những người tốt, việc tốt, hành động đẹp, những câu chuyện giàu tính nhân văn, sự sẻ chia, sự tử tế

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nghiên cứu xây dựng phương án triển lãm online; triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc; Festival Nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam; triển lãm chuyên đề Gốm Việt Nam; Festival Nhiếp ảnh trẻ toàn quốc, tạo thêm các sân chơi nghệ thuật đa dạng, bổ ích.

Cục Điện ảnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Đài Truyền hình Việt Nam đề nghị tạo điều kiện phát sóng miễn phí một số bộ phim phục vụ các sự kiện, nhằm tăng cường, thúc đẩy các hoạt động phổ biến phim phục vụ rộng rãi công chúng trên sóng truyền hình trong nước và thế giới; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chiếu phim trên nền tảng kỹ thuật số, cụ thể như: Đợt phim “Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2021); Tuần phim “Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2021)”; LHP Việt Nam lần thứ XXII  tại TP. Huế…Phối hợp với các đơn vị điện ảnh, cơ quan thông tấn báo chí, một số đơn vị thuộc các Bộ, ngành có liên quan đẩy mạnh hơn nữa việc sáng tác các tác phẩm điện ảnh, thông tin tuyên truyền phù hợp trong tình hình dịch bệnh. Phát huy tối đa vai trò của đội ngũ nghệ sĩ điện ảnh trong sáng tác, tuyên truyền, cổ động nhằm tạo tâm lý tích cực, giải tỏa tinh thần, cổ vũ tình nhân ái, giúp đỡ, hỗ trợ của người dân, cộng đồng và toàn xã hội trong tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các cơ quan truyền thông thuộc Bộ bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan trong công tác truyền thông, làm nổi bật mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân của Đảng và Nhà nước. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; mở diễn đàn tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời phản ánh, lan tỏa những tấm gương tốt, hình ảnh đẹp trong cộng đồng, các hành vi ứng xử nhân  ái, nghĩa tình, phù hợp; qua đó, tạo tinh thần lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp hỗ trợ cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các hoạt động truyền thông, các chương trình nghệ thuật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các đơn vị...

BẢO NGÂN

 

Ý kiến bạn đọc