Bộ VHTTDL: Phát huy tốt vai trò của báo chí, truyền thông trong định hướng dư luận

VHO- Ngày 4.8, Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 2764/BVHTTDL- VP gửi các cơ quan báo chí thuộc Bộ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

Bộ VHTTDL: Phát huy tốt vai trò của báo chí, truyền thông trong định hướng dư luận - Anh 1

Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan báo chí thuộc Bộ phát huy tốt vai trò của báo chí, truyền thông trong định hướng dư luận và đấu tranh phòng, chống tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt, chống phá

Theo đó, Bộ VHTTDL nêu rõ, triển khai thực hiện Công văn số 990-CV/BTGTW ngày 19.7.2021 của  Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet, lãnh đạo Bộ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan báo chí thuộc Bộ phát huy tốt vai trò của báo chí, truyền thông trong định hướng dư luận và đấu tranh phòng, chống tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt, chống phá. Đẩy mạnh các tuyến tin, bài thông tin tích cực, nhân văn, nhân ái, vì cộng đồng; lên án, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các hiện tượng, hành vi cụ thể lợi dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên Internet để thông tin sai sự thật, thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật.

Bộ VHTTDL: Phát huy tốt vai trò của báo chí, truyền thông trong định hướng dư luận - Anh 2

Đẩy mạnh các tuyến tin, bài thông tin tích cực, nhân văn, nhân ái, vì cộng đồng

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm báo hiện đại, vừa có các kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, vừa có các kỹ năng sử dụng kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, tổ chức nội dung, tương tác và xử lý thông tin trên mạng xã hội.

Chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hóa hình thức hoạt động thông tin, tuyên truyền; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trên các loại hình truyền thông mới, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội; tăng cường đầu tư, nâng cấp hoàn thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, tác nghiệp cho cơ quan báo chí gắn với yêu cầu hiện đại hóa, chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả công nghệ truyền thông tiên tiến, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong tình hình mới.

MINH NGỌC, ảnh minh họa

 

Ý kiến bạn đọc