Bộ VHTTDL đề xuất bãi bỏ một số văn bản không còn phù hợp

VHO - Bộ VHTTDL đề xuất bãi bỏ toàn bộ 12 văn bản quy phạm pháp luật và bãi bỏ một phần 7 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành. Đây là những quy định đã lỗi thời, không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay và cần được bãi bỏ.

Bộ VHTTDL đề xuất bãi bỏ một số văn bản không còn phù hợp - Anh 1

Ảnh minh hoạ

Bộ VHTTDL đang dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ 12 văn bản sau đây:

Thông tư liên bộ số 21/1997/TTLB-BVHTT-TCTDTT ngày 2.4.1997 của Bộ Văn hóa - Thông tin, Tổng cục Thể dục thể thao về việc phối hợp hoạt động văn hóa - thông tin và thể dục thể thao ở cơ sở.

Chỉ thị số 14/2002/CT-BVHTT ngày 27.5.2002 của Bộ Văn hóa - Thông tin tăng cường công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong ngành văn hóa -thông tin.

Quyết định số 48/2003/QĐ-BVHTT ngày 21.8.2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ và hồ sơ nội vụ.

Quyết định số 1916/2003/QĐ-UBTDTT ngày 17.11.2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về việc ban hành quy chế về người phát ngôn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao.

Quyết định số 61/2005/QĐ-BVHTT ngày 4.11.2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa đến năm 2010.

Quyết định số 1135/2005/QĐ-UBTDTT ngày 1.6.2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban Thể dục thể thao.

Quyết định số 1336/2005/QĐ-UBTDTT ngày 30.6.2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao phê duyệt Đề án "Phát triển xã hội hoá thể dục thể thao đến năm 2010".

Quyết định số 1738/2005/QĐ-UBTDTT ngày 5.9.2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành "Quy chế làm việc của Vụ Hợp tác quốc tế".

Quyết định số 2260/2005/QĐ-UBTDTT ngày 30.11.2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về việc ban hành "Quy chế Tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban thể dục thể thao ban hành".

Chỉ thị số 14/2006/CT-UBTDTT ngày 18.1.2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về công tác cấp bách chấn chỉnh hoạt động bóng đá.

 Quyết định số 64/2006/QĐ-BVHTT ngày 4.8.2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Di sản văn hóa.

Quyết định số 450/2006/QĐ-UBTDTT ngày 10.3.2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban Thể dục thể thao năm 2006 - 2007.

Bên cạnh đó, bãi bỏ một phần 7 văn bản sau đây:

Tiêu chí số 5 và 6 Điều 2 Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22.12.2010 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Khoản 1 và 3 Điều 3, tiêu chí số 4 Điều 6 Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22.12.2010 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã.

Điều 4 và tiêu chí số 5 Điều 6 Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 8.3.2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn.

Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL ngày 8 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga.

Tiêu chí số 4 Điều 2 Thông tư số 14/2016/TT-BVHTTDL ngày 21.12.2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, thị trấn.

Điều 3 Thông tư số 35/2018/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL.

Bãi bỏ một số cụm từ, điều, khoản Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành. Trong đó, bãi bỏ khoản 1 và khoản 2 Điều 4 và bãi bỏ cụm từ "Tài liệu gửi kèm bao gồm: Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp" trong Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Mẫu số 4 Phụ lục III.

Bộ VHTTDL đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử VHTTDL.

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc