Yên Bái xây dựng điểm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VHO - Năm 2022 - 2023, Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái thực hiện 5 nhiệm vụ thành phần trong Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”. Đến nay, 3 nhiệm vụ thuộc nguồn vốn sự nghiệp đã hoàn thành, 2 nhiệm vụ thuộc nguồn vốn đầu tư tiếp tục thực hiện theo quy trình, đó là: Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích Lịch sử - Khảo cổ học Hắc Y gắn với phát triển du lịch (xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên), Dự án Bảo tồn thôn văn hóa truyền thống dân tộc Tày (thôn 5, xã Mường Lai, huyện Lục Yên).

Yên Bái xây dựng điểm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Anh 1

  Đại xòe Thái Nghĩa Lộ, điểm nhấn thu hút du khách của tỉnh Yên Bái

Các địa phương đã và đang thực hiện 10 nội dung, nhiệm vụ thành phần trong Dự án 6, đó là: Tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tại các địa phương, khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; xây dựng chính sách và hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những người kế cận; tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể; hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một...

Các địa phương cũng đã hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số; hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho các nhà văn hóa tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hết năm 2023, Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái đã hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn sự nghiệp và đạt 91% kế hoạch vốn đầu tư được giao (sau khi điều chỉnh vốn). Các địa phương giải ngân đạt 71,5% kế hoạch vốn, trong đó vốn đầu tư đạt 95,3%, vốn sự nghiệp đạt 42%.

T.KHÔI

Ý kiến bạn đọc