Truyền thông chính sách xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

VHO – Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ đã ký ban hành Kế hoạch “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo giai đoạn 2023 - 2025”.

Truyền thông chính sách xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo - Anh 1

Quyết định nêu rõ, thông qua hoạt động truyền thông chính sách xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo nhằm quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo.

Hoạt động truyền thông cũng tạo cơ chế, điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý, phản biện trong quá trình đề xuất chính sách Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo theo hướng lấy người dân làm trung tâm, tăng cường dân chủ, phát huy quyền của nhân dân.

Ngoài ra, tạo đồng thuận trong xã hội đối với chính sách xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo thông qua tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo, đáp ứng kịp thời, đầy đủ và thực chất yêu cầu của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng và tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật.

Đặc biệt, truyền thông chính sách nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách bằng nhiều hình thức phù hợp đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật sắp được ban hành.Đồng thời, thúc đẩy hoạt động quảng cáo phát triển, bảo vệ lợi ích của nhân dân và quốc gia.

Yêu cầu của kế hoạch là tổ chức các nội dung truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quảng cáo từ khi lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua và ban hành Luật. Cung cấp thông tin rộng rãi về nội dung của dự thảo chính sách bằng các hình thức phù hợp, đúng quy định pháp luật đến đối tượng chịu sự tác động và toàn xã hội trên cơ sở tương tác thông tin đa chiều; công khai, minh bạch nội dung tiếp thu, giải trình, đảm bảo bám sát mục tiêu của Kế hoạch.

Thời điểm truyền thông được thực hiện ngay từ khi Bộ VHTTDL lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật sửa đổi bổ sung, một số điều của Luật Quảng cáo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.Hình thức truyền thông chính sách đa dạng, phong phú phù hợp với đối tượng truyền thông như: xây dựng các chuyên mục, đưa tin trên kênh truyền hình; Báo điện tử, báo in; đăng tải thông tin, nội dung truyền thông trên các ứng dụng mạng xã hội và hình thức truyền thông phù hợp khác.

Về nội dung thực hiện, Quyết định nêu rõ: Xây dựng phim phóng sự trên kênh truyền hình. Cụ thể, xây dựng phim phóng sự với chủ đề “Tác động của chính sách đối với xã hội trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quảng cáo” nhằm tuyên truyền về sự cần thiết xây dựng và ban hành chính sách Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; mục đích, quan điểm xây dựng và phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Những vấn đề bất cập trong thực thi pháp luật về quảng cáo hiện hành, các chính sách cần sửa đổi, bổ sung.

Cùng với đó, tuyên truyền trên báo điện tử, báo in theo hình thức: Xây dựng các loại hình tin, bài tuyên truyền, chuyên đề trên báo điện tử, gồm: Tin ảnh; phản ánh, phóng sự chuyên đề; Infographic; phóng sự ảnh,...; Xây dựng các loại hình tin, bài tuyên truyền, chuyên đề trên báo in, gồm: Tin ảnh; phản ánh, phóng sự chuyên đề và các hình thức khác.

Các nội dung tập trung, gồm: Sự tham gia của doanh nghiệp nước ngoài trong thị trường quảng cáo Việt Nam hiện nay; Sự phù hợp và tính trung thực của nội dung quảng cáo; Giới hạn thời lượng quảng cáo trên chương trình truyền hình; Trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; Giải pháp quản lý hoạt động quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt: thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sữa... Quản lý hoạt động quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới, mạng xã hội, báo điện tử,...; Phân biệt hoạt động quảng cáo với việc trưng bày hàng hóa, dịch vụ trên sàn thương mại điện tử, trưng bày hàng hóa, dịch vụ trong các sự kiện của tổ chức, doanh nghiệp; Các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực quảng cáo: thời hạn quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; hồ sơ, thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, đoàn người thực hiện quảng cáo.

Thời gian thực hiện: Từ Quý III năm 2023 đến hết Quý IV năm 2025.

Quyết định cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chức năng của Bộ VHTTDL tổ chức thực hiện.

- Xem Quyết định: [EasyDNNnewsDocument|217]

- Xem Kế hoạch: [EasyDNNnewsDocument|218]

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc