Kế hoạch khảo sát chi tiêu và thông tin khách du lịch đến Quảng Nam

VHO – UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch khảo sát chi tiêu và thông tin khách du lịch đến Quảng Nam, trên cơ sở kết quả nghiên cứu khảo sát sẽ có những đề xuất định hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, thu hút thị trường khách tiềm năng đến Quảng Nam.

Kế hoạch khảo sát chi tiêu và thông tin khách du lịch đến Quảng Nam - Anh 1

Du khách tham quan phố cổ Hội An những ngày đầu năm mới 2024

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định đặc tính chi tiêu của du khách đến Quảng Nam, bao gồm đo lường mức chi tiêu và phân bổ chi tiêu của du khách quốc tế và nội địa khi du lịch và lưu trú tại Quảng Nam.
Đánh giá chất lượng trải nghiệm của du khách thông qua đo lường mức độ hài lòng của du khách đối với du lịch Quảng Nam; qua đó xác định các điểm cần cải thiện và đánh giá khả năng quay trở lại của từng đối tượng du khách.
Phân tích các đặc điểm thông tin khách du lịch đến Quảng Nam thông qua nắm bắt mục đích chuyến đi, độ dài lưu trú và hình thức du lịch.
Đề xuất định hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, thu hút thị trường khách tiềm năng và tăng mức chi tiêu của khách du lịch khi đến Quảng Nam trên cơ sở kết quả nghiên cứu khảo sát trực tiếp trên du khách.
Phạm vi khảo sát tập trung chủ yếu tại thành phố Hội An và kết hợp một số địa phương có các cơ sở lưu trú thu hút lượng du khách lớn như Điện Bàn, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Núi Thành...Dự kiến hoàn thành khảo sát trước tháng 12.2024.

Kế hoạch khảo sát chi tiêu và thông tin khách du lịch đến Quảng Nam - Anh 2

Du khách trải nghiệm làm nông với nông dân Quảng Nam 

Theo đó, các nội dung khảo sát chủ yếu như : Đặc tính chi tiêu khách du lịch tại Quảng Nam nhằm đo lường chính xác mức chi tiêu và phân bổ chi tiêu của khách du lịch tại Quảng Nam thông qua các chỉ tiêu chính bao gồm: Tổng chi tiêu/lượt khách; Tỷ trọng chi tiêu du lịch tại Quảng Nam trong tổng thể chi tiêu toàn chuyến đi; Phân bổ chi tiêu; Khác biệt trong mức chi tiêu giữa các thị trường
Đánh giá trải nghiệm của khách du lịch tại Quảng Nam nhằm đo lường và đánh giá mức độ hài lòng của du khách khi du lịch tại Quảng Nam thông qua các chỉ tiêu bao gồm: Chỉ số hài lòng của du khách; Điểm cần cải thiện; Khả năng quay trở lại. 
Đặc điểm thông tin các nhóm khách du lịch tại Quảng Nam nhằm phân tích các đặc điểm chuyến đi của các thành phần khách du lịch tại Quảng Nam thông qua các chỉ tiêu bao gồm: Mục đích chuyến đi; Quy mô nhóm khách; Tỷ lệ khách mới/khách quay trở lại; Độ dài chuyến đi đến Quảng Nam. 
UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện cuộc Khảo sát chi tiêu và thông tin khách du lịch đến Quảng Nam. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc