Tuyên Quang biểu dương người dân tộc thiểu số tiêu biểu

VHO- Ngày 31-10, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị biểu dương người dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang lần thứ II, năm 2023 nhằm ghi nhận, động viên, khích lệ vai trò của đội ngũ người dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu trong sự phát triển chung của tỉnh.

Tuyên Quang biểu dương người dân tộc thiểu số tiêu biểu - Anh 1

Trao tặng Bằng khen cho các đại biểu tại hội nghị

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang luôn chú trọng chăm lo và thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Đến nay, 100% số xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm; 99,83% số thôn, bản, tổ dân phố có đường ô tô đến trung tâm thôn; 100% số xã, trên 99,7% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS ngày càng đổi thay, phát triển, trong đó, có vai trò không nhỏ của đồng bào DTTS tiêu biểu trong việc tuyên truyền, phổ biến, vận động đồng bào DTTS, quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong giai đoạn 2021-2023, người DTTS tiêu biểu trên địa bàn Tuyên Quang đã tích cực vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước: “Tuyên Quang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Trong thời gian tới, hệ thống chính trị các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước vùng đồng bào DTTS và miền núi, đề cao, phát huy vai trò của đội ngũ người DTTS tiêu biểu gương mẫu, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyên thống dân tộc.

Đồng thời, tích cực vận động, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; từng bước chuyển đổi số trong vùng đồng bào DTTS; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị củng cố an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ở các thôn vùng đồng bào DTTS.

Dịp này, UBND tỉnh Tuyên Quang đã biểu dương, tặng quà cho 160 đại biểu người DTTS tiêu biểu; trao Bằng khen cho 27 người DTTS tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác, học tập, lao động, sản xuất (giai đoạn 2021-2023).

Q.VY

Ý kiến bạn đọc