Quyết tâm giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023

VHO- Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động (NLĐ), BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 479/BHXH-TST yêu cầu các đơn vị trực thuộc; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH các tỉnh) tăng cường triển khai các giải pháp, phấn đấu giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 xuống mức thấp nhất.

Tại công văn này, BHXH Việt Nam cho biết, thời gian qua, BHXH các tỉnh đã bám sát các chỉ đạo của BHXH Việt Nam triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN (gọi chung là BHXH).  Nhờ đó, cuối năm 2022, tỷ lệ chậm đóng BHXH (có tính lãi) của các đơn vị tham gia chỉ chiếm 2,91% trên số phải thu - đây là tỷ lệ chậm đóng thấp nhất từ trước đến nay.

Quyết tâm giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 - Anh 1

Đoàn kiểm tra liên ngành thanh tra các đơn vị nợ BHXH kéo dài tại Hà Nội

Để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho NLĐ với quyết tâm tiếp tục phấn đấu giảm số tiền chậm đóng BHXH xuống mức thấp nhất, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc có liên quan tại BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều biện pháp hiệu quả.

Đối với BHXH tỉnh,  thực hiện nghiêm các quy định, quy trình quản lý thu của BHXH Việt Nam; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Hằng tháng, thực hiện việc thông tin, thông báo kết quả đóng BHXH tới đơn vị sử dụng lao động (SDLD) và NLĐ để đơn vị biết và đóng đầy đủ, kịp thời.

Trường hợp đơn vị chậm đóng từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, thực hiện gửi thông báo đôn đốc đến đơn vị. Nếu đơn vị không đóng tiền, lập Biên bản hành vi vi phạm theo quy định. Đối với đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an lập và chuyển hồ sơ, tài liệu để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Lập danh sách đơn vị đã đôn đốc nộp tiền chậm đóng hoặc đã thanh tra đột xuất và vi phạm hành chính nhưng cố tình không đóng BHXH để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và Trung ương.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, đối thoại với đơn vị SDLĐ trên địa bàn bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp để phổ biến các quy định, chính sách mới, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Đôn đốc đơn vị đóng BHXH kịp thời, không để phát sinh số tiền chậm đóng mới. Phối hợp với công đoàn cơ sở, đơn vị SDLĐ vận động NLĐ cài đặt ứng dụng “VssID - BHXH số” trên nền tảng thiết bị di động để NLĐ theo dõi, giám sát quá trình đóng và quyền lợi hưởng chế độ BHXH…

Đối với các đơn vị trực thuộc, BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo, phân công các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị như: Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ; Vụ Thanh tra - Kiểm tra;  Trung tâm Truyền thông; Trung tâm Công nghệ thông tin; Trung tâm Chăm sóc khách hàng đảm bảo thực hiện công việc quyết liệt, hiệu quả. Cụ thể: đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của BHXH các tỉnh, hàng tháng báo cáo Tổng Giám đốc những địa phương không thực hiện tốt các quy định dẫn đến tăng số tiền chậm đóng BHXH và yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh trực tiếp giải trình.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, đôn đốc BHXH tỉnh tổ chức các cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất theo quy định. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông; phối hợp với BHXH các tỉnh đăng tải thông tin của các đơn vị chậm đóng, trốn đóng, đơn vị cố tình vi phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hướng dẫn BHXH các tỉnh tuyên truyền pháp luật về BHXH trong đó linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, báo, tạp chí...

Việc các đơn vị SDLĐ chậm đóng BHXH gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích an sinh hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Do đó, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho NLĐ, với quan điểm luôn đặt quyền và lợi ích của người tham gia BHXH lên hàng đầu, thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã luôn nỗ lực, sát sao trong chỉ đạo, điều hành và quyết liệt trong tổ chức, thực hiện các giải pháp cụ thể, phù hợp, linh hoạt. Mới đây, BHXH Việt Nam cũng có Công văn gửi Bộ LĐ,TB&XH về việc đề xuất các phương án giải quyết chế độ BHXH đối với NLĐ tại các đơn vị SDLĐ chưa đóng đủ tiền BHXH nhằm giải quyết kịp thời quyền lợi cho NLĐ, đồng thời đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự địa phương.

NGUYÊN KHANG

Ý kiến bạn đọc