Nhà báo Đỗ Đức Hoàng được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

VHO- Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm nhà báo Đỗ Đức Hoàng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg, ngày 15/9/2023 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký nêu rõ: "Bổ nhiệm ông Đỗ Đức Hoàng, Trưởng Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam kể từ ngày ký".

Nhà báo Đỗ Đức Hoàng được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Anh 1

Nhà báo Đỗ Đức Hoàng (Ảnh: VTV)

Nhà báo Đỗ Đức Hoàng sinh năm 1978, từng là sinh viên Khóa 41, Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà báo Đỗ Đức Hoàng đã có hơn 20 năm làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam. 

Từ năm 2000 - 2009: Nhà báo Đỗ Đức Hoàng làm phóng viên Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ năm 2009 - 2013: Nhà báo Đỗ Đức Hoàng làm Trưởng đại diện Đài Truyền hình Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Ngày 5/8/2013: Nhà báo Đỗ Đức Hoàng làm Phó ban Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 1/4/2016: Nhà báo Đỗ Đức Hoàng nhận chức Phó ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 1/1/2017: Nhà báo Đỗ Đức Hoàng làm Phó Giám đốc tại TP.Đà Nẵng.

Ngày 1/6/2018: Nhà báo Đỗ Đức Hoàng tiếp tục đảm nhiệm chức Phó ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 1/7/2020: Nhà báo Đỗ Đức Hoàng làm Quyền Trưởng ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 6/4/2021: Nhà báo Đỗ Đức Hoàng được bổ nhiệm làm Trưởng ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

P.V

Ý kiến bạn đọc