Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Giải trí
 4. Du lịch
 5. Thể thao
 6. Gia đình
 7. Kinh tế
 8. Ẩm thực
 9. Đời sống
 10. Nhịp sống số
 11. Pháp luật
 12. Thế giới
 13. Tư vấn
 14. Media

Văn hóa

06 Tháng Bảy 2022

Thực thi pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình: Lan tỏa mô hình hay, phê phán hành vi lệch chuẩn

Thứ Sáu 03/09/2021 | 10:39 GMT+7

VHO- Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, lệch chuẩn xã hội… là nội dung được nhấn mạnh tại công văn số 3160 /BVHTTDL-PC vừa được Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy ký ban hành về nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực VHTTDL và gia đình.

Những cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội Ảnh minh họa

 Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 nhằm tiếp tục tăng cường, nâng cao nhận thức của toàn ngành về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam (9.11), khẳng định vị trí, vai trò của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

Không phô trương, hình thức

Theo đó, Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc; các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực VHTTDL và gia đình, tập trung các văn bản mới được Quốc hội thông qua trong năm 2021 và các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của từng đối tượng trong ngành.

Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Đặc biệt, tiếp tục tăng cường triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khắc phục khó khăn, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6.8.2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2021 bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện đặc thù; bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của ngành, địa phương. “Tăng cường trách nhiệm tập thể gắn với nêu cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, bảo đảm yêu cầu nhanh nhất, hiệu quả nhất, tuân thủ các quy định, thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong phòng, chống dịch…”, Bộ VHTTDL nhấn mạnh.

Các đơn vị chủ động lựa chọn chủ đề phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp. Về nội dung, các hoạt động hưởng ứng cần tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; các quy định của Hiến pháp; tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chủ trương, quan điểm, chính sách trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20.5.2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực VHTTDL và gia đình mới được ban hành, sớm đưa các văn bản mới vào cuộc sống.

Giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với các chương trình, cuộc vận động, phong trào; nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các “điểm nghẽn”, huy động mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, quy định của ngành y tế nhằm tuyên truyền, phổ biến, vận động, hướng dẫn, kêu gọi người dân xây dựng các hành vi, thói quen, kỹ năng mới trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19... Tuyên truyền, phổ biến trên báo chí, hệ thống phát thanh, truyền hình, các website, mạng xã hội bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc điểm văn hóa vùng, miền... Đặc biệt, tăng cường thông tin truyền cảm hứng, nêu gương người tốt, việc tốt, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, đùm bọc giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong dịch bệnh; nhân rộng cách làm hay, mô hình phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; phản ánh nỗ lực của hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng, lực lượng tuyến đầu chống dịch, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền việc ứng xử trên mạng xã hội; chấn chỉnh tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác, chưa kiểm chứng, không rõ nguồn gốc, những hình ảnh, nội dung không phù hợp, vi phạm pháp luật; chủ động phát hiện, xử lý, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện, không gian mạng.

Bộ nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn các hình thức tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa trong việc tổ chức thực hiện.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm và tập trung trong tháng cao điểm, từ ngày 15.10 đến 15.11.

Tăng cường thực thi pháp luật

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6.2021; Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 20.8.2021 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8. 2021 và tại Chỉ thị số 43/CT-TTg, Bộ VHTTDL đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để có các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc địa bàn quản lý.

Bộ yêu cầu các đơn vị, các Sở có kế hoạch cụ thể để tổ chức thi hành các Luật, Nghị định, Thông tư ngay sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, trên cơ sở đó đánh giá việc triển khai hằng năm. Chủ động tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trực tiếp của các cá nhân, tổ chức hoặc qua dư luận, báo chí đối với việc thực thi pháp luật; giải đáp các quy định của pháp luật trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Vụ Pháp chế làm đầu mối tham mưu, tổ chức triển khai các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Ngày Pháp luật và công tác tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực VHTTDL và gia đình.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật với nội dung, hình thức phù hợp; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật... 

 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Vụ Pháp chế cũng vừa có công văn 3163/BVHTTDL gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ về việc tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”, được đăng tải tại website: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietna m.vn. Cuộc thi nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức xã hội của các tổ chức, cá nhân về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. Bộ VHTTDL đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tham gia cuộc thi. Nội dung thi về các quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam ngày 19.11.2018; thể lệ, ngân hàng câu hỏi, đáp án cuộc thi đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng và website của cuộc thi. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 6.9 đến 6.10.2021). Bên cạnh cuộc thi tháng, BTC đồng thời phát động các đợt thi tuần. Bộ VHTTDL cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông về cuộc thi trên các báo, Cổng/Trang thông tin điện tử hoặc các hình thức phù hợp khác; chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi để thu hút đông đảo thí sinh tham gia. P.A

MINH NGỌC

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Bảy 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top