Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Giải trí
 4. Du lịch
 5. Thể thao
 6. Gia đình
 7. Kinh tế
 8. Ẩm thực
 9. Đời sống
 10. Nhịp sống số
 11. Pháp luật
 12. Thế giới
 13. Tư vấn
 14. Media

Văn hóa

03 Tháng Mười Hai 2021

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9: Khẳng định tính chính nghĩa và văn minh Việt Nam

Thứ Tư 12/08/2020 | 11:39 GMT+7

VHO- “Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa” là chủ đề hội thảo khoa học do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức ngày 11.8, nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Tài liệu tại trưng bày

Tôn vinh lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh, tưởng nhớ những công lao to lớn của Người, những góc nhìn đa diện tại hội thảo đã ôn lại những bài học lịch sử còn vẹn nguyên giá trị trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Hội thảo cũng là hoạt động tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Người chèo lái vĩ đại

Đề dẫn hội thảo, ông Đỗ Hoàng Linh, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch một lần nữa khẳng định, thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã xác lập và nâng cao vị trí quốc tế của Việt Nam trong hàng ngũ các dân tộc tiên phong trên thế giới. Một cuộc cách mạng đã phá tan mắt xích quan trọng và thúc đẩy sự tan rã không thể cứu vãn của hệ thống thuộc địa kiểu cũ, mở đầu quá trình sụp đổ của chế độ thực dân tàn bạo, cổ vũ nhân dân các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng, giành độc lập, tự do.

“Sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã mở ra thời đại Hồ Chí Minh quang vinh, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và CNXH. Sự kiện lịch sử vẻ vang này không chỉ là thắng lợi của đường lối cách mạng vô sản, sự đúng đắn sáng tạo linh hoạt của Đảng Cộng sản Việt Nam, tinh thần đoàn kết yêu nước của các tầng lớp nhân dân, mà còn chứng minh trí tuệ xuất chúng, nghệ thuật phân tích thông tin và nắm bắt thời cơ, phương pháp xử lý tình huống chính xác, áp dụng sách lược phù hợp với thực lực cách mạng của lãnh tụ kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh”, ông Linh nhấn mạnh. Khẳng định vai trò “Người chèo lái vĩ đại” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bà Nguyễn Thị Bình (Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) cho biết, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng và hiện thực hóa tư tưởng của Người về đường lối cho cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã căn cứ vào tình hình trong nước và quốc tế, qua các thời kỳ và giai đoạn cách mạng khác nhau, xác định đường lối, hoạch định, chỉ đạo chiến lược để tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám một cách sáng tạo và hiệu quả.

Kỷ niệm 75 năm ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập (1945 -2020), trong tham luận của mình, PGS.TS Phạm Hồng Chương, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng đã tập trung làm sáng tỏ hai giá trị cơ bản: Chính nghĩa và văn minh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong văn kiện lịch sử đặc biệt này. Hơn 30 năm qua, chính nghĩa và văn minh Việt Nam được Hồ Chí Minh nêu lên trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 đã là nguồn năng lượng vô tận, tạo ra sức mạnh Việt Nam trong cuộc đấu tranh với bao thách thức, khó khăn, nhằm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Theo PGS.TS Phạm Hồng Chương, chính nghĩa và văn minh Việt Nam được Hồ Chí Minh thể hiện trong Tuyên ngôn Độc lập chính là những giá trị nền tảng cho Việt Nam hội nhập quốc tế thành công. “Mang chính nghĩa và văn minh Việt Nam của Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 vào tương lai, bằng hoạt động thực tiễn chính là tiếp tục giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh, là đưa tư tưởng của Người đến đích hoàn thiện của độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc cho con người Việt Nam. Đó cũng là nâng tầm đóng góp của Việt Nam cho chính nghĩa, văn minh và sự tiến bộ của loài người”, PGS.TS Phạm Hồng Chương nhấn mạnh.

 Quang cảnh hội thảo khoa học

Vẹn nguyên giá trị những bài học lịch sử

PGS.TS Doãn Thị Chín, Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị và càng khẳng định tầm vóc của một vị lãnh tụ kiệt xuất. Trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi Nhà nước ta phải có sự đổi mới về phương pháp và tăng cường hiệu quả quản lý xã hội, không thể chỉ bằng những chỉ thị, mệnh lệnh mà quan trọng hơn là phải bằng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. Điều đó quy định tính tất yếu của việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tiếp cận và sử dụng một số thông tin, tư liệu ảnh giá trị về Người, ông Nguyễn Văn Dương, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhấn mạnh, những tư liệu, tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 là bộ sưu tập hiện vật độc bản, vô giá, không chỉ có giá trị nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn góp phần tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam cũng như cách mạng thế giới. Ngày 2.9.1945 như một mốc son chói lọi, một sự kiện lịch sử với những hình ảnh hoạt động cùng với những bài viết, bài nói, lời kêu gọi của Người vẫn còn trường tồn với thời gian.

TS Văn Thị Thanh Mai, Ban Tuyên giáo TƯ với tham luận “Giá trị trường tồn và ý nghĩa thời đại của quyền con người gắn với quyền dân tộc trong Tuyên ngôn Độc lập” cũng khẳng định, 75 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đặc biệt là sau 35 năm đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, mỗi người dân Việt Nam càng thấy thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do; ý nghĩa lớn lao và sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền của mỗi dân tộc. Đó là tư tưởng, là tâm nguyện và kết quả của hành trình tìm đường cứu nước, thực tế đấu tranh cách mạng và tư duy khoa học sắc sảo, độc đáo của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đồng thời, cũng là hiện thân sinh động của sự gặp gỡ lịch sử giữa dân tộc Việt Nam giàu truyền thống và văn hiến, luôn khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị với một thời đại hòa bình, hợp tác, thân thiện và phát triển, luôn tôn trọng luật pháp quốc tế, với khát vọng, mục tiêu, lý tưởng mà mọi dân tộc, quốc gia trên thế giới đều hướng đến.

Kết luận hội thảo, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Nguyễn Văn Công nhấn mạnh, tròn 75 năm đã trôi qua, đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ tới công lao to lớn, vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới; những giá trị lý luận và thực tiễn về tư tưởng, đạo đức, lối sống; những giá trị hội tụ, được kết tinh của văn hóa Á- Âu- Mỹ trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Người. Qua đó, đẩy mạnh nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu mới. 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tham quan trưng bày chuyên đề 

 Cùng ngày, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã khai mạc trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Đánh giá cao ý nghĩa của trưng bày chuyên đề và hội thảo khoa học, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho rằng, thông qua những nội dung trưng bày trong chuyên đề, đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế có dịp tìm hiểu nhiều hơn về tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 1945; đặc biệt là vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời của nước Việt Nam DCCH, một nhà nước kiểu mới ở Việt Nam, một nhà nước tiến bộ, phù hợp với xu thế của thời đại.

Trưng bày giới thiệu gần 100 bức ảnh tư liệu, gồm 3 phần: Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập. Hồ Chí Minh, người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Một số hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh.

 

  Đợt phim Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

Ngày 11.8, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã ký ban hành Quyết định về việc tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2.9. Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty CP Phim Truyện I, Công ty CP Phim Giải Phóng, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Sở VHTT, Sở VHTTDL, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong phạm vi cả nước.

Các phim được chọn chiếu trong đợt phim bao gồm: Phim truyện Người lính thầm lặng (Công ty CP Phim Truyện I) sản xuất; Phim tài liệu Làng xây đảo, Ký ức Long Châu (Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất), Quê lụa Tân Châu (Công ty CP phim Giải Phóng sản xuất); Phim hoạt hình Tắc kè phá án (Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất). Việc tổ chức đợt phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành. Trong trường hợp không tổ chức đợt phim, các đơn vị điện ảnh sẽ sử dụng các bộ phim này trong các Tuần phim, Đợt phim tiếp theo.

Các bộ phim được chọn chiếu cũng sẽ được in bằng file HD vào ổ cứng để gửi tới tất cả các đơn vị điện ảnh có sử dụng máy chiếu HD (01 ổ cứng/ 1 đơn vị); in đĩa DVD gửi tới các đơn vị chưa trang bị máy chiếu HD (40 đĩa/tập phim). BẢO ANH

 BẢO PHƯƠNG; ảnh: LAN ANH

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

19oC

Độ ẩm: 53%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 18:00:00
ngày 2021-12-03

Danh mục theo ngày

«Tháng Mười Hai 2021»
T2T3T4T5T6T7CN
29
30
1
2
3
45
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2021 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top