Huế lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương

VHO - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên cơ sở địa giới hành chính của tỉnh.

Huế lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương - Anh 1

Theo đề án, Thành phố Huế hiện hữu sẽ được chia thành hai quận lấy sông Hương làm trục

Theo đó, hiện nay các địa phương cơ sở đang niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn cho đến hết hết ngày 25.2. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ được triển khai từ ngày 26.2 đến hết ngày 2.3. Sau đó, tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trước ngày 7.3.

Đối tượng cử tri được lấy ý kiến là công dân đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú tại địa phương, có từ đủ 18 tuổi trở lên, tính từ thời điểm từ ngày 24.1.2024 trở về trước.

Các nội dung lấy ý kiến cử tri gồm: Đề án thành lập và tên gọi của Thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; Đề án chia Thành phố Huế hiện hữu để thành lập thành 2 quận (Quận phía Bắc và Quận phía Nam); Đề án sắp xếp, thành lập các quận, thị xã, huyện thuộc Thành phố trực thuộc Trung ương; Đề án sắp xếp, thành lập các phường, thị trấn, xã của các quận, thị xã, huyện…

Việc lấy ý kiến cử tri sẽ được thực hiện bằng hình thức phát phiếu theo hộ gia đình và mọi cử tri có quyền và nghĩa vụ tham gia lấy ý kiến. Các cử tri có quyền cho ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý với các nội dung lấy ý kiến. Cử tri phải tự mình viết và ký vào phiếu lấy ý kiến; trường hợp cử tri không biết chữ, cử tri là người khuyết tật không tự đánh dấu và ký tên vào phiếu thì được nhờ người trong gia đình hoặc người thân viết hộ.

Theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồnphát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

S.THÙY

 

 

Ý kiến bạn đọc