27 Tháng Hai 2020

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nhận thức về văn hóa đã có bước chuyển lớn nhưng vẫn chưa đủ

Thứ Tư 25/12/2019 | 18:37 GMT+7

VHO- Ngày 25.12 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định: 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu nhưng vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc. Hội nghị là dịp để đánh giá tổng quát về tình hình thực hiện Chiến lược, xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc ban hành Chiến lược mới, xác định những căn cứ cho các chính sách của Đảng, Chính phủ và ngành văn hóa trong những vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa trong thời gian tới.

Các ý kiến tại hội nghị đã cùng thảo luận về những kết quả, thay đổi sau 10 năm thực hiện Chiến lược; đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân của khó khăn, hạn chế, chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học tốt, phân tích thời cơ, thách thức và các vấn đề đặt ra trong việc xây dựng Chiến lược văn hóa mới, đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến trong xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030.

Với nội dung về giải pháp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong những năm tới, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện VHNT Quốc gia Việt Nam thẳng thắn, việc chịu quá nhiều áp lực khiến con người Việt Nam hiện nay không thể giống như trước kia. Những mặt trái của nền kinh tế thị trường không chỉ tồn tại trong lĩnh vực kinh tế, mà còn lan tràn ra các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Trong đó, văn hóa được xem là lĩnh vực nhạy cảm nhất, xuyên suốt nhất. 

“Sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông mới tạo ra thói quen mới, nhu cầu mới, ngôn ngữ mới, lối sống mới. Những cách xử lý vấn đề, lối sống trước kia đôi khi không còn phù hợp, thậm chí có tác động ngược lại, cản trở sự phát triển...”, ông Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Cũng theo PSG.TS Bùi Hoài Sơn,  xây dựng con người là công việc vô cùng phức tạp. Vì vậy, cần nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng, vị trí của văn hóa trong phát triển con người; chấn chỉnh đạo đức xã hội, củng cố niềm tin; thực thi nghiêm kỷ cương, pháp luật; tăng cường vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể trong hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa. Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm của báo chí, thông tin truyền thông trong đấu tranh phòng và chống suy thoái đạo đức, lối sống. Phát huy sứ mệnh của văn học nghệ thuật, vai trò của văn nghệ sĩ đối với xây dựng con người, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ văn hóa Việt Nam thu hút được sự quan tâm của công chúng; đẩy mạnh xây dựng con người thông qua xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại Hội nghị

Các ý kiến đề cập đến những bước phát triển của văn hóa trong 10 năm qua trên các lĩnh vực: văn hóa cơ sở, di sản văn hóa, thư viện, điện ảnh, văn hóa dân tộc, gia đình, bản quyền tác giả... cũng đã được lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng  chia sẻ tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, điều quan trọng ở Hội nghị này là những phân tích, đánh giá để trên cơ sở đó xem xét  những điều  chỉnh, bổ sung cần thiết cho Chiến lược trong  thời gian tới. Văn hóa là một dòng chảy liên tục, với những nỗ lực và sáng tạo không ngừng nghỉ. Việc nhìn lại những kết quả, chặng đường đã qua rất cần thiết để tiếp tục cho thời gian tới.

Theo Phó Thủ tướng, so với 10 năm trước, khi Chiến lược  được ban hành đến nay, bức tranh nền kinh tế xã hội của đất nước đã khác xa. Khi đó, thị trường văn hóa mới manh nha hình thành; hội nhập quốc tế so với bây giờ cũng có một khoảng cách rất lớn. Vì vậy, cần sự đánh giá,  tổng kết để kế thừa, nêu rõ những quan điểm, giải pháp và  công việc cần tập trung thời gian tới.

“Chúng ta nghe trong xã hội nói nhiều về văn hóa, nhất là vấn đề đạo đức xã hội xuống cấp. Nhưng lại ít thấy có những đánh giá, thống kê rõ nét về những bước phát triển trên từng lĩnh vực. Nếu căn cứ vào các số liệu thì thấy rất rõ những bước phát triển đó trên các lĩnh vực của văn hóa...”, Phó Thủ tướng phát biểu.

Đơn cử như ở lĩnh vực “nóng” nhất là điện ảnh, so với 10 năm trước, một năm chỉ có 8 phim truyện ra đời, nay chúng ta có đến 44 phim truyện. Rạp chiếu phim cũng vậy, phát triển rất mạnh. Phó Thủ tướng cũng nêu rõ những bước tiến lớn trên các lĩnh vực như văn hóa đọc, phong trào xây dựng nông thôn mới..., tất cả đều minh chứng trên những số liệu cụ thể.

Theo Phó Thủ tướng, cần nhìn thấy rõ những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, trước hết là nhận thức và sự quan tâm của xã hội về văn hóa đã chuyển biến rõ nét. Từ sự quan tâm đó, những hành động tiếp theo là đầu tư thời gian, nguồn lực con người, nguồn lực vật chất... cũng được tăng cường.

Sau khi Nghị quyết 33 được ban hành, vấn đề xây dựng văn hóa, con người luôn được nhấn mạnh. Nhiều tiếng nói phê phán những thói xấu, tôn vinh những giá trị tốt đẹp đã là những đóng góp cần thiết để phát triển yếu tố con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

“Du lịch tăng trưởng vượt bậc. Thể thao thành tích cao đạt được nhiều kỳ tích. Đó là những nỗ lực mà trong đó không thể không kể đến những đóng góp của Văn hóa...”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực như di sản văn hóa, lễ hội, hệ thống thiết chế văn hóa, văn hóa đọc, văn hóa nghệ thuật… đều có những bước phát triển lớn mạnh. Theo Phó Thủ tướng, trong phát triển văn hóa nghệ thuật, cần nhớ rằng chúng ta không chỉ cần đến những tác phẩm lớn lao mà nhiều loại hình khác cũng rất cần. Trong hội nhập quốc tế, Việt Nam đã không chỉ thành công khi mang văn hóa ra nước ngoài mà đã tích cực tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại .

Cùng với những kết quả rõ nét là những mặt trái cần thẳng thắn nhìn nhận. Nhận thức về văn hóa đã có bước chuyển lớn nhưng vẫn chưa đủ. Theo Phó Thủ tướng, phải quyết liệt hơn trong vấn đề này. Chỉ khi nhận thức đúng về văn hóa thì sự đầu tư về con người, thời gian, nguồn lực... mới được chú trọng và hiệu quả. Thứ nữa, cần lượng hóa các yếu tố, giá trị văn hóa để có thước đo đánh giá. Hiện nay có nhiều vấn đề văn hóa được xã hội nhìn nhận, quan tâm nhưng nếu chưa có đánh giá cụ thể bằng các tiêu chí thì sẽ rất khó định hướng được xã hội.

“Trong Chiến lược tới cần nhấn mạnh các yếu tố phát huy sáng tạo, dân chủ và đi liền là pháp luật, kỷ cương.  Đẩy mạnh tuyên truyền , vận động, thuyết phục; nêu cao văn hóa “làm gương”...”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Trong một số lĩnh vực cụ thể như bảo tồn di sản văn hóa, phải nói rằng trong giai đoạn hiện nay đây là thách thức lớn. Không thể giữ nguyên tất cả mà không khai thác hợp lý để phát triển. Nhưng nếu phát triển kinh tế mà không chú ý bảo tồn di sản là có lỗi lớn.  Hàng triệu năm mới hình thành một ngọn núi, hàng ngàn năm mới có một dòng sông. Cần chú ý việc đầu tư không đúng sẽ khiến cho nhiều di sản, kể cả các di sản văn hóa phi vật thể đứng trước nguy cơ bị mất mát.

Phó Thủ tướng cũng  nhấn mạnh, Chiến lược giai đoạn mới cần chú ý các yếu tố phù hợp với thời đại 4.0, với mức độ và tốc độ ảnh hưởng ghê gớm. Bên cạnh đó, cần chú ý đến sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa với ý nghĩa  là ngành làm ra tiền đúng nghĩa. Lâu nay, chúng ta vẫn coi công nghiệp văn hóa là  sức mạnh mềm để lan tỏa, tuy nhiện qua nhiều năm vẫn chưa thấy sự đột phá. Nên chăng thời gian tới cần lựa chọn một số ngành cụ thể để tập trung đầu tư, tạo sự đột phá.

Cảm ơn những ý kiến chỉ đạo cụ thể, thiết thực của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, những ý kiến của Phó Thủ tướng được ngành VHTTDL xác định là nhiệm trọng tâm, là phương châm, định hướng và quyết tâm chính trị  để chuẩn bị cho Chiến lược phát triển văn hóa phù hợp trong thời gian tới.

 

PHƯƠNG ANH, ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Thời tiết

23oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:30:00
ngày 2020-02-27

Góc ảnh

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: LƯƠNG TRUNG HIẾU
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2020 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top