Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới

Văn hóa

13 Tháng Tư 2024

Thanh Hóa biểu dương điển hình tiên tiến trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Thứ Tư 28/02/2024 | 10:25 GMT+7

VHO – Tỉnh Than Hóa vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019 - 2024, đánh giá kết quả đã làm được; trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024

Ngày Biên phòng toàn dân đã được Thanh Hóa triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh, đặc biệt là trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc khu vực biên giới biển. Ngày Biên phòng toàn dân đã góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Ngày Biên phòng toàn dân thực sự đã trở thành ngày hội động viên toàn dân tham gia, góp phần huy động được nguồn lực lớn giúp đỡ các xã, huyện, thị xã, thành phố ven biển, đảo của tỉnh khắc phục khó khăn về hạ tầng giao thông và tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế, sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng xây dựng và bảo vệ biên giới vững mạnh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và các lực lượng đã tham mưu, triển khai triển khai nhiều chương trình, đề án, kế hoạch quan trọng về đảm bảo an ninh biên giới, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, điển hình là như: Đề án “Tăng cường bảo đảm an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa”; Đề án “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa”; Đề án “Tăng cường bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa”; Đề án “Nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030”; Đề án “Tăng cường cán bộ BĐBP giữ chức phó Bí thư đảng ủy các xã biên giới”, Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo”...

Lãnh đạo Tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024

Cùng với đó, xác định vai trò, vị trí trọng yếu, chiến lược về quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội và đối ngoại của khu vực biên giới, vùng biển, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã huy động nhiều nguồn lực hướng về biên giới để củng cố tiềm lực mọi mặt. Nổi bật là: Ưu tiên phân bổ, đầu tư ngân sách Trung ương và địa phương hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng địa bàn biên giới, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm, bến cảng..., tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, cơ sở hạ tầng tuyến biên giới biển cơ bản đồng bộ, hiện đại; tuyến biên giới đất liền 100% số xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã; các trục quốc lộ, tỉnh lộ lên biên giới, liên huyện, xã, bản, đường tuần tra biên giới được đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp, mở rộng; 100% xã có điện lưới quốc gia; dịch vụ di động đã phủ sóng hơn 92% các bản, khu dân cư, đảm bảo 100% nhu cầu xem truyền hình của người dân; 100% số xã được nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở và lắp đặt Internet; trụ sở trung tâm y tế xã, huyện, trường học được đầu tư xây dựng kiên cố... Hạ tầng thương mại, dịch vụ biên giới được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, địa bàn biên giới, vùng biển có vị trí chiến lược quan trọng, là "tuyến đầu", "cửa ngõ", "phên dậu" của Tổ quốc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh cần thống nhất quan điểm: biên giới quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, phát huy sức mạnh của toàn dân, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân, về nhiệm vụ bảo vệ biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển; tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng của quê hương; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân khu vực biên giới. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”... Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, nhân rộng những mô hình tiêu biểu, đưa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để Ngày Biên phòng toàn dân thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần đa dang hóa các hoạt động phù hợp với bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc để đông đảo tầng lớp Nhân dân sinh sống ở khu vực biên giới, biển đảo tham gia.

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mạng xã hội để đạt được hiệu quả cao nhất. Cấp ủy chi bộ, trưởng các thôn, bản, khu dân cư, cùng các tổ chức chính trị - xã hội là lực lượng nòng cốt đề cao vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thông qua các buổi hội, họp, sinh hoạt ở thôn, bản, khu phố; vận động các hộ gia đình tham gia các mô hình tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc, các tổ an ninh trật tự, ký cam kết làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự và không vi phạm pháp luật để mỗi người dân là một "cột mốc sống" trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới".

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, linh hoạt, sáng tạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân. Tăng cường hơn nữa mối liên hệ gắn bó với Nhân dân; thực hiện “3 bám, 4 cùng” ...Cùng với đó, tiếp tục tăng cường cán bộ, sĩ quan cho các xã biên giới, giới thiệu đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản và phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình khó khăn. Duy trì thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các lực lượng quân sự, Công an, Biên phòng và các ngành chức năng trong xử lý, giải quyết các vụ việc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực biên giới Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

NGUYỄN LINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Tư 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1314
15161718192021
22232425262728
293012345

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top