Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới

Văn hóa

08 Tháng Mười Hai 2023

Lan tỏa thông điệp của Tổng Bí thư gửi ngành Văn hóa: Phấn đấu trở thành bông hoa đẹp trong vườn hoa ngàn việc tốt

Thứ Sáu 22/09/2023 | 09:39 GMT+7

VHO - Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Văn hóa toàn quốc năm 2023 do Bộ VHTTDL tổ chức nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống đã kết thúc tốt đẹp với nhiều dư âm. Những lời tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Thư chúc mừng toàn ngành đã trở thành nguồn động viên to lớn, giúp cán bộ, CVC-NLĐ phấn đấu hết sức mình để trở thành những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngàn việc tốt của phong trào Thi đua ái quốc.

 Bảo tồn di sản Then gắn với phát triển du lịch tại Cao Bằng Ảnh minh họa

 Mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu” góp phần nâng cao đời sống nhân dân

Tại Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Văn hóa toàn quốc năm 2023, tôi vinh dự được nghe Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đọc thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi các thế hệ cán bộ, CVC-NLĐ ngành VHTTDL. Những tình cảm nồng ấm, chân tình của Tổng Bí thư đã trở thành nguồn động viên, sức mạnh tinh thần to lớn giúp những người công tác trong lĩnh vực Văn hóa phấn đấu hết sức mình để có thể trở thành bông hoa đẹp trong vườn hoa ngàn việc tốt của phong trào Thi đua ái quốc, như lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, từ Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Sở VHTTDL Vĩnh Phúc đã tham mưu cho BCH Đảng bộ tỉnh Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 12.12.2022 về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Trên cơ sở Nghị quyết số 15-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, Sở đã cụ thể hóa Nghị quyết bằng đề xuất xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu”. Trong đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND về việc quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2030 và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 5.5.2023 về việc thông qua Đề án xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2030.

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 1.237/1.237 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao, trong đó có 1.072 thôn, tổ dân phố đạt chuẩn Nông thôn mới. Mặc dù các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng và đang hoạt động có hiệu quả, tuy nhiên, hiện cơ sở vật chất văn hóa ở nhiều địa phương vẫn còn đơn điệu, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân. Vì thế, đề án xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” được ra đời với mục tiêu khắc phục những hạn chế trong việc đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân… Thực hiện đề án này, phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc hoàn thành xây dựng 30 làng văn hóa kiểu mẫu, đến năm 2027 hoàn thành 60 làng văn hóa kiểu mẫu.

Trong Thư chúc mừng, Tổng Bí thư đánh giá ngành Văn hóa nước ta đã có nhiều cố gắng, tích cực đổi mới cách nghĩ, cách làm. Tại địa phương, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh, lĩnh vực văn hóa chắc chắn sẽ có nhiều khởi sắc, những mô hình như làng văn hóa kiểu mẫu sẽ góp phần xây dựng môi trường văn hóa gắn với xây dựng con người, lấy cơ sở làm trọng tâm, nhân dân là chủ thể… để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, như lời của Tổng Bí thư.

(Ông BÙI HỒNG ĐÔ, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc)

Giữ gìn bản sắc của đồng bào các dân tộc là nền tảng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

25 năm công tác trong ngành Văn hóa, tôi cảm nhận rất rõ ràng, thời gian qua lĩnh vực Văn hóa đã được nhìn nhận, đánh giá đúng vai trò và tầm quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.

Tôi vinh dự là một trong 78 gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Văn hóa toàn quốc năm 2023. Chúng tôi thực sự xúc động với những lời căn dặn ân cần, tin tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Thư chúc mừng gửi tới Hội nghị. Toàn văn bức thư là những lời tâm huyết, đánh giá cao thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực văn hóa. Có thể nói, đây là sự khích lệ, động viên lớn lao của Tổng Bí thư đối với toàn ngành. Tôi và các đồng nghiệp sẽ khắc ghi tinh thần mà Tổng Bí Thư đã căn dặn: Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với tinh thần “Từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng mới thành suối, thành sông”.

Cao Bằng là địa phương có nhiều dân tộc cùng sinh sống, kho tàng văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh vô cùng phong phú, đa đạng và đặc sắc. Bên cạnh đó, Cao Bằng được thiên nhiên ưu đãi ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh. Cùng với bề dày lịch sử truyền thống, Cao Bằng có một hệ thống di tích lịch sử rất đáng tự hào và trân trọng. Chúng tôi luôn xác định việc giữ gìn bản sắc của đồng bào các dân tộc là nền tảng, là vấn đề cốt lõi để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đồng thời phát huy giá trị các di sản gắn với phát triển du lịch bền vững. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời gian qua đã đạt được một số kết quả khả quan, góp phần bảo vệ, lưu giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, tạo dựng được môi trường văn hóa cơ sở lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong năm 2023, đơn vị Bảo tàng tỉnh đã tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án bảo vệ và phát huy hiệu quả các di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) trong Danh mục DSVHPVT quốc gia, DSVHPVT đại diện nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022, 2023 và giai đoạn 2023-2025. Đơn vị đã trực tiếp xây dựng thành công mô hình thí điểm Bảo tồn di sản Then gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Hiện tại mô hình thí điểm này đang được duy trì hiệu quả.

(Bà NGÔ THỊ CẨM CHÂU, Giám đốc Bảo tàng Cao Bằng)

Phấn đấu nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa

Lĩnh vực văn hóa đã được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện xuyên suốt từ khi nước Việt Nam được thành lập, qua việc ban hành những Nghị quyết xây dựng văn hóa, con người đáp ứng theo từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử, sát với thực tiễn nhằm tạo động lực, nền tảng để xây dựng đất nước. Hiện nay, Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành nhiều Nghị quyết nhằm chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước, nhất là trong tình hình mới với nhiều thách thức, biến động...

Là người được vinh dự lựa chọn để tuyên dương tại Hội nghị gương điển hình văn hóa toàn quốc 2023, bản thân tôi vô cùng tự hào, đồng thời cũng rất bất ngờ và xúc động khi được nghe đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đọc bức thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. Từ những lời nhắn gửi tâm huyết, chân thành và sâu sắc của Tổng Bí thư, tôi tự nhủ mình cần nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa.

Thế giới vàkhu vực đang cónhững chuyển biến lớn, sự bùng nổmạng xãhội diễn ra với tốc độnhanh chưa từng có, tạo ra hoạt động truyền thông màmỗi người đều cóthểtham gia… Phát triển mạng xãhội làm cho thông tin được chia sẻ cởi mở, tựdo; toàn cầu hóa văn hóa được tiếp sức bởi mạng xã hội đã tác động mạnh mẽ đến đời sống ở cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Để tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo hướng bền vững, nhất là tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tôi nghĩ cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội và người dân về vị trí, vai trò của văn hóa; tăng cường đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức; Bảo tồn, phát huy những giá trị DSVHPVT, DSVHVT trong mối quan hệ hài hòa với quy hoạch phát triển đô thị, du lịch…

(Ông TRẦN CÔNG SƠN, Giám đốc Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

THÙY TRANG - THU SÂM (thực hiện)

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Mười Hai 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top