Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới

Văn hóa

25 Tháng Chín 2023

Tăng tính chủ động, chịu trách nhiệm của doanh nghiệp phổ biến phim trên không gian mạng

Thứ Bảy 03/06/2023 | 10:55 GMT+7

VHO- Ông Lê Thanh Liêm, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL nhấn mạnh, những quy định pháp luật mới ban hành hướng đến việc tăng cường sự chủ động, chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp phổ biến phim trên không gian mạng. Hội nghị Phổ biến các quy định pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện ảnh được Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Điện ảnh tổ chức  vào ngày 2.6 tại Hà Nội. 

Ông Lê Thanh Liêm phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Pháp chế, các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phổ biến phim trên không gian mạng…
Phổ biến một số quy định của Luật Điện ảnh về quản lý phổ biến phim trên không gian mạng, ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, Luật Điện ảnh năm 2022 có nhiều thay đổi căn bản trong quy định việc quản lý phim trên không gian mạng. Theo đó, trước khi phổ biến phim trên không gian mạng, các doanh nghiệp phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại; trường hợp chưa bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim thì đề nghị Bộ VHTTDL hoặc cơ quan được Bộ VHTTDL ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng.

Các chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim cho Bộ VHTTDL trước khi thực hiện phổ biến trên không gian mạng.
“Thực hiện biện pháp kỹ thuật cần thiết và hướng dẫn để cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em tự kiểm soát, quản lý, bảo đảm trẻ em xem phim phổ biến trên không gian mạng phù hợp với độ tuổi xem phim; để người sử dụng dịch vụ báo cáo về phim vi phạm…”, ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh nhấn mạnh.
Đồng thời, doanh nghiệp phổ biến phim có trách nhiệm cung cấp đầu mối, thông tin liên hệ để tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người sử dụng dịch vụ.

Gỡ bỏ phim vi phạm quy định tại Điều 9 của Luật Điện ảnh (về những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh) và quy định khác của pháp luật khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tổ chức, doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số để phổ biến phim tại Việt Nam có trách nhiệm triển khai các giải pháp kỹ thuật, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gỡ bỏ, ngăn chặn phim vi phạm và các nghĩa vụ theo quy định của Luật Điện ảnh (khoản 3 Điều 21). Tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông có trách nhiệm ngăn chặn truy cập phim vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (khoản 4 Điều 21). 

Hội nghị có sự tham gia của nhiều đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phổ biến phim trên không gian mạng

Nội dung được các doanh nghiệp chú ý là quy định gỡ bỏ phim vi phạm. Theo Luật Điện ảnh năm 2022 và Nghị định số 131/2022/NĐ-CP, Bộ VHTTDL có thẩm quyền trực tiếp yêu cầu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng phải thực hiện dừng, gỡ bỏ phim vi phạm chậm nhất trong 24 giờ đối với các phim có nội dung bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh và các quy định khác của pháp luật, trong 3- 5 ngày đối với các nội dung vi phạm khác (khoản 2 Điều 15 Nghị định 131/2022/NĐ-CP).
Các tổ chức, doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số có trách nhiệm thực hiện triển khai các giải pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn, gỡ bỏ phim vi phạm quy định tại Điều 9 của Luật Điện ảnh và quy định khác của pháp luật có liên quan; Ngăn chặn, gỡ bỏ phim vi phạm chậm nhất trong 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của Bộ VHTTDL.

Tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông phải bảo đảm thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn truy cập phim vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ VHTTDL khi phát hiện phim phổ biến trên không gian mạng có nội dung vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Việt Nam. Biện pháp ngăn chặn chỉ được gỡ bỏ sau khi các vi phạm đã được xử lý theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn việc truy cập phim vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ VHTTDL. Thời gian hoàn thành chậm nhất không quá 03 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu.

Thông tư số 05/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo được áp dụng chung cho các hình thức phổ biến phim, trong đó bao gồm cả phổ biến phim trên không gian mạng. Theo đó, bên cạnh 6 mức phân loại phim: P, K, T13 (13+), T16 (16+), T18 (18+) và C, thông tư quy định 5 nguyên tắc chung và 7 tiêu chí để đánh giá mức phân loại bao gồm: tiêu chí về chủ đề, nội dung; tiêu chí về bạo lực; tiêu chí về khỏa thân, tình dục; Tiêu chí về ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện; Tiêu chí về kinh dị; Tiêu chí về ngôn ngữ thô tục; Tiêu chí về hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước.

Chánh Thanh tra Bộ Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, những điều kiện và quy định về phổ biến phim trên không gian mạng hết sức cởi mở cho các tổ chức, doanh nghiệp. Tinh thần là các tổ chức, doanh nghiệp chủ động trong kiểm duyệt, thực hiện phân loại, cảnh báo… và chịu trách nhiệm trước pháp luật

Về nguyên tắc thực hiện hiển thị mức phân loại phim đối với phim phổ biến trên không gian mạng phải được hiển thị mức phân loại phim trong quá trình phổ biến, trừ phim phân loại P. Đồng thời, việc hiển thị mức phân loại phim phải bảo đảm cung cấp được thông tin về mức phân loại phim, và nội dung cảnh báo trong khoảng thời gian đủ để người xem tiếp nhận được thông tin. 
Cơ sở điện ảnh phải hiển thị mức phân loại phim ở thư mục giới thiệu/hiển thị chương trình trên giao diện màn hình của thiết bị để người nghe, người xem đưa ra quyết định nghe, xem phim cung cấp trên dịch vụ, đảm bảo mức phân loại phim được hiển thị rõ ràng và nổi bật.

Mức phân loại phim phải được hiển thị ở góc trái hoặc góc phải phía trên màn hình trong suốt thời gian phổ biến phim, bảo đảm không chồng lấn với biểu tượng của dịch vụ hoặc các biểu tượng khác.
Ngoài ra, về nguyên tắc thực hiện cảnh báo phải được thực hiện trước và trong quá trình phổ biến phim; việc hiển thị cảnh báo phải được thực hiện bằng một trong các phương thức hoặc kết hợp nhiều phương thức phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: lời nói, chữ viết; hiển thị nội dung cảnh báo bằng chữ viết hoặc lời nói chậm nhất trong 03 giây ngay sau khi bắt đầu phổ biến phim; vị trí hiển thị cảnh báo ngay sát phía dưới biểu tượng mức phân loại phim; hiển thị tối đa 03 lần trong quá trình phổ biến phim đối với phim có thời lượng từ 20 phút trở lên.
Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức đã đặt các câu hỏi về tiêu chí của việc tự thực hiện phân loại phim; phim đã được đài truyền hình duyệt liệu có phải thẩm định trước khi phổ biến trên các nền tảng không gian mạng khác…

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh phổ biến một số quy định của Luật Điện ảnh về quản lý phổ biến phim trên không gian mạng

Ông Đỗ Quốc Việt thông tin, tại Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31.12.2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh. Nghị định quy định rõ hơn về việc trước khi phổ biến phim trên không gian mạng, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức nếu thực hiện tự phân loại phim phải gửi Hồ sơ đề nghị Bộ VHTTDL (Cục Điện ảnh) công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng. Hồ sơ và trình tự thủ tục được quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 của Nghị định. 
Cũng theo ông Đỗ Quốc Việt, Nghị định số 131/2022/NĐ-CP đặc biệt lưu ý: “Trường hợp doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đủ điều kiện thực hiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng có kết quả phân loại phim không phù hợp với kết quả do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ VHTTDL thực hiện khi kiểm tra thì cần thực hiện sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại phim theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ  VHTTDL.
Đồng thời, được coi là chưa bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim khi kết quả phân loại, hiển thị kết quả phân loại không phù hợp với kết quả phân loại phim của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ VHTTDL quá 5 lần trong vòng 1 tháng đối với loại P, T18, T16, T13 và 2 lần trong 6 tháng đối với Loại C.
Các chủ thể trước khi phổ biến phim trên không gian mạng phải thực hiện thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim cho Bộ VHTTDL (Cục Điện ảnh) trước khi phổ biến phim trên không gian mạng. Bộ VHTTDL đang triển khai xây dựng Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng để tiếp nhận thông báo. 
Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, những điều kiện và quy định về phổ biến phim trên không gian mạng hết sức cởi mở cho các tổ chức, doanh nghiệp. Tinh thần là các tổ chức, doanh nghiệp chủ động trong kiểm duyệt, thực hiện phân loại, cảnh báo… và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm. Theo quy định, có thời gian là 1 năm để các doanh nghiệp chuẩn bị đủ các điều kiện để thực hiện việc tự phân loại phim. Ông Liêm đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động để việc triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật đạt hiệu quả cao.

PHƯƠNG ANH; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Chín 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2526272829301
2345678

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top