Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Văn hóa

04 Tháng Sáu 2023

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Tư 15/03/2023 | 14:30 GMT+7

VHO-Sáng 15.3 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Tạp chí Cộng sản, tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Lễ phát động

Chủ trì Lễ phát động có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể; Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân  Quế Đình Nguyên; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Vũ Trọng Lâm; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển.

Tham dự Lễ phát động có lãnh đạo Đảng ủy Khối; lãnh   đạo Bộ, ban, ngành TƯ; đại diện thường trực đảng ủy, trưởng ban tuyên giáo các đảng ủy cấp trên cơ sở, cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo các đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối; đại diện ban chỉ đạo 35 các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối.

Cuộc thi được tổ chức nhằm phát động, triển khai sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả và chất lượng phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Qua Cuộc thi của Đảng bộ Khối, sẽ lựa chọn những bài viết xuất sắc, tiêu biểu để trao giải thưởng và sử dụng để tuyên truyền, khích lệ, lan tỏa trong Đảng bộ Khối và trong xã hội. Các bài dự thi tiếp tục gửi tham gia Cuộc thi cấp Trung ương.

Các đồng chí chủ trì Lễ phát động

Đối tượng dự thi là cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động công tác ở  các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự thi (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Ban Tổ chức Cuộc thi, Hội đồng Giám khảo, Tổ thư ký Hội đồng Giám khảo). Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đoàn viên, thanh niên của các tổ chức đoàn trong Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Các tác phẩm bài viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi gồm: 1 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử).  Các tác phẩm  báo nói/báo hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm loại hình video clip. Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật.

Chủ đề, nội dung tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Các đại biểu dự Lễ phát động

Tác phẩm dự thi (gồm bản in và file mềm) gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Đơn vị Thường trực Cuộc thi - Địa chỉ: số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội; phong bì đựng tác phẩm dự thi ghi rõ: “Tác phẩm dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Gửi file mềm tác phẩm dự thi về địa chỉ Email: cuocthichinhluandbk@gmail.com.

Ban Tổ chức Cuộc thi nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 30.6.2023 (tính theo dấu bưu điện). Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trong Đảng bộ Khối sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 9.2023.

Ban Tổ chức sẽ trao giải  theo 3 loại hình bài viết dự thi: Tác phẩm chính luận loại hình Tạp chí: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Tác phẩm chính luận loại hình Báo: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Tác phẩm chính luận loại hình phát thanh/truyền hình/video clip: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại Lễ phát động, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối  Nguyễn Văn Thể  đề nghị các đảng ủy trực thuộc, ban chỉ đạo 35 các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối tích cực triển khai Kế hoạch số 107-KH/ĐUK ngày 14.3.2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Thể lệ Cuộc thi ban hành kèm theo; bám sát nội dung, tiến độ để chỉ đạo, phát động và tổ chức Cuộc thi tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; làm nổi bật những điểm mới của Cuộc thi năm 2023; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan Trung ương tích cực hưởng ứng dự thi; chủ động lan tỏa các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị và trong toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

PHẠM LONG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Sáu 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
29
30
31
1
2
3
4
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top