Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Văn hóa

09 Tháng Sáu 2023

Học tập chuyên đề phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Thứ Tư 01/03/2023 | 11:15 GMT+7

VHO - Ngày 1.3, Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong việc xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM”.

Toàn cảnh hội nghị

Đánh giá tóm tắt hoạt động công tác xây dựng Đảng năm 2022, Bí thư Đảng ủy Khối Lương Văn Nhiền nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối khóa X. Tình hình trong nước và thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là hậu quả của cuộc đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục có những tác động ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của thành phố nói chung và của toàn Đảng bộ khối nói riêng; Đảng ủy khối đã khắc phục những khó khăn, chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở cùng với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022; các chỉ tiêu, kế hoạch mà đơn vị đã đề ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức sơ kết, đánh giá, đồng thời chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên; kịp thời cùng các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, CVC-LĐ, sinh viên, học sinh trong toàn Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; nhiều đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao, nhiều đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện nghĩa vụ thuế cho nhà nước, góp phần xây dựng Đảng bộ khối ngày càng vững mạnh.

Khen thưởng Đảng bộ Trường ĐH Văn hóa TP.HCM và Đảng bộ Trường ĐH Mỹ Thuật TP.HCM xếp loại Đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022

Theo Bí thư Đảng ủy Khối Lương Văn Nhiền, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện nhiệm vụ chính trị của các các cơ quan, đơn vị cơ sở mặc dù đã được quan tâm nhưng ở một số đơn vị còn có nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao; các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại của một số đơn vị cơ sở chưa thực sự hiệu quả, vẫn còn 1 tổ chức cơ sở Đảng chưa tổ chức Đại hội bầu nhân sự cấp ủy (Đảng ủy Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM); vẫn còn phát sinh đơn thư … Việc đổi mới hình thức tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy được Ban Thường vụ Đảng ủy khối triển khai đầy đủ, đúng trọng tâm, linh hoạt; tuy nhiên một số đảng viên còn chưa nghiêm túc trong việc học tập nghị quyết,… Việc nắm bắt thông tin dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ, sinh viên, học sinh để phản biện, định hướng dư luận chưa được một số cấp ủy cơ sở quan tâm, đôi khi thiếu tính kịp thời dẫn đến phát sinh những dư luận chưa đúng, chưa chính xác; hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên chưa thật sự đi vào chiều sâu, hiệu quả còn thấp so với yêu cầu. “Một số tổ chức cơ sở đảng chưa đầu tư đúng mức cho việc bồi dưỡng tạo nguồn và giới thiệu quần chúng ưu tú để kết nạp đảng”, Bí thư Lương Văn Nhiền nhấn mạnh.

Khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng đã có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác năm 2022

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công nhận kết quả xếp loại tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối năm 2022 đối với 11 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Đảng bộ khối, trong đó 2 TCCSĐ xếp loại Đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 8 TCCSĐ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 1 TCCSĐ “Hoàn thành nhiệm vụ”. Ghi nhận sự đóng góp của các cấp ủy đảng trong công tác xây dựng Đảng trong năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành các quyết định về khen thưởng đối với các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác xây dựng Đảng.

Cùng với Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong việc xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM”. Chuyên đề do ông Lâm Hữu Đức, Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM quán triệt, phổ biến. Theo ông Lâm Hữu Đức, có 9 nhiệm vụ, giải pháp trong việc xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM hiện nay. 

Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Lâm Hữu Đức phổ biến chuyên đề phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ gói gọn trong những phòng trưng bày, nhà triển lãm, mà cần phải mở rộng để mọi tầng lớp nhân dân được tham gia, giao lưu, học tập… phát huy giá trị văn hóa”, ông Lâm Hữu Đức nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, phát triển văn hóa - xã hội nhanh và bền vững, đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho Thành phố phát triển bền vững. Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các thiết chế văn hóa, công trình văn hóa, góp phần hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh với những đặc trưng riêng của Thành phố mang tên Bác. Phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng về văn hóa. Phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, các thiết chế văn hóa trên địa bàn TP gắn với sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoàn thành quy hoạch, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP. Tập trung hoàn thành quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, trong đó có quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tạo ra một tổng thể các công trình kiến trúc đặc trưng về không gian văn hóa Hồ Chí Minh… Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa, thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ văn hóa của TP; chú trọng đầu tư trên lĩnh vực văn hóa, xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát triển các công trình kiến trúc, nghệ thuật. Cuối cùng, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, truyền thông, báo chí. 

T.TRANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Sáu 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
91011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top