Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Văn hóa

22 Tháng Ba 2023

Công đoàn Bộ VHTTDL: Thực hiện thắng lợi sự nghiệp "chấn hưng văn hoá trong tình hình mới"

Thứ Sáu 13/01/2023 | 13:50 GMT+7

VHO- Sáng 13.1, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công đoàn năm 2023. Dự Hội nghị có Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; đại diện lãnh đạo; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; các đoàn viên công đoàn ưu tú năm 2022.

Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị của Công đoàn Bộ VHTTDL cho biết, năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ VHTTDL đã  bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL,  triển khai tốt nhiệm vụ năm 2022 với nhiều phong trào sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Các công đoàn trực thuộc đã tích cực triển khai các hoạt động, hưởng ứng chỉ đạo công đoàn cấp trên. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn, góp phần nâng cao uy tín, vị thể của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay. Công đoàn Bộ đã có nhiều cố gắng trong triển khai nhiệm vụ và đã đạt được nhiều nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Công đoàn Bộ VHTTDL đa số là những người có trình độ chuyên môn tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức trách nhiệm trong công tác, nhiệt tình, tâm huyết và tích cực tham gia hoạt động công đoàn. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ Trần Huy Toản phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận những thành tích mà Ban chấp hành Công đoàn Bộ, cán bộ, công chức, viên chức người lao động và đoàn viên Công đoàn Bộ VHTTDL đã đạt được trong năm qua. Thứ trưởng nhấn mạnh trong năm qua, hoạt động Công đoàn Bộ luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn học tập, lao động, cống hiến và phát triển mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển bền vững của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

4 tập thể được trao tặng Cờ thi đua năm 2022 của Công đoàn Viên chức Việt Nam 

Qua theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Công đoàn Bộ, đồng thời nghiên cứu Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Thứ trưởng đánh giá những kết quả công tác của Công đoàn Bộ trong năm 2022 rất nổi bật, nhiều hoạt động đã đi vào chiều sâu, nhiều phong trào sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động Công đoàn Bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của Đảng ủy Bộ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn ngành.

5 cá nhân nhận Giải thưởng "Gương mặt của năm 2022" 

“Có thể nói các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Bộ trong năm qua đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, thiết thực. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay. Song hành với những kết quả đạt được là những phần thưởng cao quý, những khen thưởng cho thành tích của Công đoàn ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. Đây là vinh dự rất lớn và hoàn toàn xứng đáng dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại trong công tác Công đoàn của Bộ: Việc đổi mới phương thức hoạt động công đoàn ở một số công đoàn cơ sở chưa rõ nét; cán bộ công đoàn ở một số cơ sở còn lúng túng về tổ chức hoạt động cũng như thực hiện vai trò chức năng, nhiệm vụ. Phong trào thi đua tại một số cơ quan đơn vị còn mang tính hình thức, chưa tạo động lực thi đua từ cơ sở, nên hiệu quả và tác dụng chưa cao. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên ở một số đơn vị chưa thực hiện thường xuyên, chưa thực sự thu hút đoàn viên, người lao động gắn bó với hoạt động công đoàn. Chất lượng Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và đối thoại ở doanh nghiệp tại một số đơn vị hiệu quả chưa cao.

15 tập thể, trong đó có Công đoàn Báo Văn Hoá nhận Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Về chủ quan, đó là vai trò tổ chức công đoàn ở một số đơn vị chưa phát huy tốt nên gặp nhiều khó khăn trong tổ chức các hoạt động, sự phối hợp giữa công đoàn và chính quyền có nơi, có lúc còn chưa tốt. Về khách quan đó là đa số cán bộ công đoàn đều công tác kiêm nhiệm, thời gian cho hoạt động công đoàn không nhiều nên việc tổ chức triển khai các hoạt động công đoàn còn hạn chế. Những tháng đầu năm 2022, dịch bệnh Covid – 19 chưa được kiểm soát, nên đời sống của đại đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gặp rất nhiều khó khăn, do vậy phần nào cũng ảnh hưởng đến hoạt động công đoàn.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam

Đồng tình với những nội dung nhiệm vụ, phương hướng Công đoàn Bộ VHTTDL đã đề ra, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Công đoàn bộ cần quan tâm tới 5 nội dung triển khai cụ thể.

Một là, Công đoàn Bộ và các công đoàn trực thuộc cần bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và cấp uỷ Đảng đơn vị để triển khai các hoạt động của Công đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng vì lợi ích của đoàn viên và người lao động. Tăng cường công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên; tiếp tục quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam và triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; nhằm “Xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Nghiêm túc thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện thắng lợi mục tiêu của Bộ VHTTDL năm 2023 toàn ngành là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “Chấn hưng văn hóa trong tình hình mới” tiếp tục thực hiện phương châm “Quyết liệt hành động, Khát vọng cống hiến”. Xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Ba là, nâng cao năng lực phối hợp cùng chính quyền, triển khai hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tích cực thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, thực hiện tốt việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm chế độ nghỉ ngơi, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, người lao động. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo và hoạt động xã hội, từ thiện.

Năm là, tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý công đoàn các cấp và tổ chức thành công đại hội công đoàn ở các cơ sở. Xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2023-2028 và chuẩn bị chức Đại hội IV Công đoàn Bộ theo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, Giải thưởng “Gương mặt của năm 2022”, Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Bộ VHTTDL. Nhân dịp này, Công đoàn Bộ đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”.  

Bài, ảnh: THUÝ HIỀN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2223242526
272829303112
3456789

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top