Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Văn hóa

04 Tháng Hai 2023

Hội thảo quốc gia về hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới: Làm sâu sắc hơn quan điểm của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa

Thứ Sáu 25/11/2022 | 16:26 GMT+7

VHO - Sáng 25.11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc họp lần 2 Ban Chỉ đạo Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới". 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì cuộc họp.Đồng chủ trì có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng.

Báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị cho Hội thảo cho biết, đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 80 bài tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu… gửi về, và qua Hội đồng thẩm định chọn được 79 bài đưa vào kỷ yếu Hội thảo. Ban Tổ chức đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật lựa chọn, biên tập và đang tiến hành in ấn Kỷ yếu Hội thảo.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực tế hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với việc giữ gìn, phát huy hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Thực hiện nhiệm vụ đó và chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ VHTTDL; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức Hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia "Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới".

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong và trực tuyến kết nối với các điểm cầu ở Huế và TP.HCM. Dự kiến ở điểm cầu Hà Nội có sự tham dự của khoảng 250 đại biểu, và tại Huế có khoảng 100 đại biểu, TP Hồ Chí Minh là khoảng 150 đại biểu.

Phiên hai có chủ đề: "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới". Trong khuôn khổ Hội thảo, Thư viện quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức trưng bày triển lãm sách và tài liệu với chủ đề "Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam". Cho đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị về nội dung, hậu cần, tuyên truyền cơ bản đã hoàn tất, đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới là dịp hiếm có để ngành Văn hóa được tiếp thu, lắng nghe các luận cứ khoa học để làm sâu sắc hơn về quan điểm của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lĩnh vực văn hóa, trong đó có mong muốn làm rõ các nội hàm về hệ giá trị của quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người trong giai đoạn mới. Từ đó, ngành có cơ sở tổ chức thực hiện và triển khai một cách đầy đủ, đúng như tinh thần chỉ đạo của Đảng.

(Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng)

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết: Hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới là dịp hiếm có để ngành Văn hóa được tiếp thu, lắng nghe các luận cứ khoa học để làm sâu sắc hơn về quan điểm của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lĩnh vực văn hóa, trong đó có mong muốn làm rõ các nội hàm về hệ giá trị của quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người trong giai đoạn mới. Từ đó, ngành có cơ sở tổ chức thực hiện và triển khai một cách đầy đủ, đúng như tinh thần chỉ đạo của Đảng.

"Với trách nhiệm của ngành VHTTDL không chỉ thực hiện các nhiệm vụ mà Ban Tuyên giáo phân công mà phải làm tốt nhất để góp phần cùng với ban Tuyên giáo hoàn thành tốt nhất Hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, từ nhận thức về trách nhiệm của ngành, Bộ cũng đã chuẩn bị các bài tham luận đóng góp cho Hội thảo. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tập trung chuẩn bị cho Triển lãm, giới thiệu sách "Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam". Triển lãm không chỉ là giới thiệu sách mà còn là tinh túy của các công trình nghiên cứu để có thể quảng bá giới thiệu, xa hơn nữa là lan tỏa văn hóa, giá trị tri thức và qua đó góp phần bồi đắp, xây dựng con người. 

Bộ VHTTDL cũng chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền cho Hội thảo. Về tuyên truyền trực quan, Bộ đã gửi văn bản đến các tỉnh, thành phố, các Sở VHTT, VHTTDL ở các địa phương nhằm trưng bày các pano áp phích quảng bá cho Hội thảo ở những vị trí thích hợp, tốt nhất để cổ động cổ vũ, cũng như một lời nhắc nhở để có thể tác động đến nhân dân về Hội thảo này. Bộ VHTTDL cũng chỉ đạo các cơ quan báo chí của Bộ đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến công tác văn hóa, con người. Điều này được thể hiện rõ qua các Hội nghị Trung ương, Tổng Bí thư đặc biệt chú trọng đến công tác này, cùng với đó, các đại biểu Quốc hội luôn tập trung thảo luận về vấn đề này…

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" và Hội thảo Hội thảo Văn hóa 2022 (diễn ra đầu tháng 12 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL và tỉnh Bắc Ninh tổ chức) là hai sự kiện quan trọng nhằm triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Nếu như Hội thảo Văn hóa 2022 đưa ra giải pháp thể chế hóa kịp thời đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thành luật pháp và các chính sách cụ thể, khả thi, phù hợp đặc thù của hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong bối cảnh mới, Hội thảo về 4 hệ giá trị quốc gia cụ thể hóa nội dung các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, đã được nêu trong phát biểu kết luận Hội nghị Văn hóa toàn quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Toàn cảnh cuộc họp

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Những giá trị ấy được nuôi dưỡng bởi văn hóa gia đình Việt Nam với những giá trị cốt lõi: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; được bồi đắp, phát triển bởi nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với hệ giá trị: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; trên nền tảng của hệ giá trị quốc gia và cũng là mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc ta: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc".

Với ý nghĩa quan trọng đó của Hội thảo, do chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, lại bàn thảo những nội dung rất rộng, trừu tượng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các bộ phận trong Ban Tổ chức Hội thảo rà soát, lên kịch bản chi tiết, cụ thể, đảm bảo những điều kiện tổ chức tốt nhất.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các cơ quan báo chí chủ lực tăng cường thời lượng phát sóng, dung lượng tin bài trước, trong và sau Hội thảo, trong đó nhấn mạnh kết quả Hội thảo, lan tỏa các nội dung cụ thể được bàn thảo tại Hội thảo đến đông đảo cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân.

Mục tiêu của Hội thảo tập là trung làm rõ các nội dung, nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Xác định những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ và quần chúng nhân dân trong việc nghiên cứu, xác định và tổ chức thực hiện hệ giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp xây dựng hệ giá trị và từng giá trị cụ thể để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

TÙNG QUANG; ảnh: PHƯƠNG HOA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Hai 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
30
31
1
2
3
45
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top