Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Văn hóa

28 Tháng Giêng 2023

Khởi động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch”

Thứ Hai 21/11/2022 | 16:37 GMT+7

VHO – Chiều 21.11, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch”.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban tổ chức chủ trì cuộc họp 

Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Báo Văn Hóa cùng các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Tại cuộc họp, ông Phan Thanh Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Phó Ban tổ chức đã báo cáo dự thảo Thể lệ và dự thảo Kế hoạch Giải Báo chí Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch”. Theo đó, việc tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân, đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Thông qua đó nhằm giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của công tác văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời, phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch; cổ vũ, động viên các cán bộ trong toàn ngành chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch; tạo điều kiện để các nhà báo được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Trong những năm qua, hoạt động báo chí nói chung và các cơ quan báo chí  trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng đã phát huy mạnh mẽ vai trò  trong việc chủ động cung cấp cho độc giả cả nước các thông tin về văn hóa, thể  thao và du lịch. Nhờ đó các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà  nước về văn hoá, thể thao và du lịch đã đến gần với người dân hơn. Báo chí không  chỉ tìm tòi, phản ánh kịp thời những kết quả, thành tựu của công tác văn hoá, thể  thao và du lịch mà còn phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến, người tốt việc  tốt trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, qua đó góp phần nâng cao vị thế,  vai trò của văn hoá, thể thao và du lịch Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát  triển đất nước.

Ông Phan Thanh Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Phó Ban tổ chức báo cáo nội dung dự thảo Thể lệ và Kế hoạch của Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch”

Vì thế, việc tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” do Bộ VHTTDL chủ trì tổ chức hằng năm, trao giải vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập ngành Văn hóa (28.8) có vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết trong  tình hình hiện nay. Bởi đây là hoạt động phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật  của Nhà nước đối với hoạt động báo chí; phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội  XIII của Đảng; là dịp để lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất  sắc, đạt chất lượng cao, giàu ý tưởng sáng tạo, có nội dung và hình thức thể hiện  hấp dẫn, phản ánh trung thực, phong phú về các lĩnh vực của ngành Văn hoá, Thể  thao và Du lịch.

Theo dự thảo Thể lệ, quy định về đối tượng tác giả tham gia giải: Tác giả là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí viết về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được đăng tải, phát sóng trên các cơ quan báo chí được cấp phép (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, báo ảnh) trong thời gian quy định; Tác giả là người nước ngoài có tác phẩm báo chí (viết bằng tiếng Việt) phù hợp với quy định của thể lệ Giải có quyền gửi bài tham dự Giải; Tác giả có tác phẩm tham dự Giải không vi phạm 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật; Thành viên và người thân (cha, mẹ, vợ/chồng, anh, chị, em ruột) của Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký Giải không được đăng ký tác phẩm tham dự Giải.

Các đại biểu tham dự đánh giá cao và nhất trí với dự thảo Thể lệ và dự thảo Kế hoạch

Dự thảo Thể lệ cũng quy định tác phẩm dự Giải là những tác phẩm được thể hiện bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) được đăng, phát sóng trên các cơ quan báo chí được cấp phép; phải bảo đảm tính chân thực, người thật, việc thật, sự kiện thật có tính chính xác, khách quan. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề về văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác đổi mới, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền; những tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi địa phương vẫn được quyền dự Giải nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/đơn vị, thời gian tổ chức giải thưởng. Ban Tổ chức không nhận các tác phẩm đã đoạt giải ở các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế.

Thể loại báo chí được xét chọn là các tác phẩm báo chí thuộc bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, chương trình tọa đàm (trừ các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp)... tuyên truyền về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình được đăng, phát trên 5 loại hình báo chí gồm: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, báo ảnh.

Theo dự thảo Thể lệ, giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả hoặc nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh về người thật, việc thật (không hư cấu), có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời về những tập thể, cá nhân, hành động tích cực, điển hình tiên tiến, phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội… với một trong các nội dung trọng tâm: Việc triển khai Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống; hiện thực hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp; vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thực trạng về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và giải pháp hoàn thiện; Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động  phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình từ Trung ương đến địa phương; Những mô hình mới, cách làm hay, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về phát triển văn hóa, con người như: Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Hướng đến 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam...

Toàn cảnh cuộc họp

Các tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa trong dư luận và được nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch được đăng, phát trên các cơ quan báo chí được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu giải thưởng: Giải cá nhân có 4 mức giải: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích được trao cho 5 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình và báo ảnh); Giải tập thể có 1 mức giải được trao cho đơn vị có nhiều tác phẩm tham gia đạt chất lượng cao.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đều đánh giá cao và nhất trí với nội dung, kế hoạch của Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch”.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh, báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, đoàn thể xã hội và là  diễn đàn của nhân dân. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, báo chí có vai  trò quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh mọi mặt của đời  sống và định hướng dư luận xã hội. Với nhiệm vụ đó, báo chí đã và đang ngày càng phát triển, tạo thành một phần không thể thiếu của xã hội hiện đại. Vì thế, dù Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” được tổ chức lần đầu nhưng đã được chuẩn bị một cách bài bản, nghiêm túc nhằm đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương, chính sách của  Đảng và Nhà nước về quản lý hoạt động báo chí; góp phần quảng bá và nâng cao vị thế, vai trò của văn hoá, thể thao và du  lịch trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Dự kiến, Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” sẽ diễn ra vào tháng 12.2022 tại Hà Nội.

HÀ MINH; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Giêng 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2829
303112345

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top