Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Văn hóa

29 Tháng Giêng 2023

Quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống Khmer Nam Bộ

Chủ Nhật 06/11/2022 | 21:43 GMT+7

VHO- Tối 6.11, tại tại Quảng trường Bạch Đằng thành phố Sóc Trăng, Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V tại Sóc Trăng năm 2022, với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển”

Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn; Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và các tỉnh tham gia Ngày hội.

Ngày hội là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ trong nền văn hoá thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9.6.2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4.6.2020 của Bộ Chính trị. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Khmer, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc giữ gìn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer trong xu thế hội nhập của đất nước, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc Ngày hội

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: "Văn hóa các dân tộc thiểu số là di sản quý giá, góp phần làm nên sự  phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước".

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24.11.2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của văn hóa. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Từ đó đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp chủ yếu chấn hưng văn hóa để văn hóa thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển” và “soi đường cho quốc dân đi”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, nhất là đồng bào Khmer tổ chức Ngày hội phải gắn liền với việc quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; giải pháp chủ yếu trong bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm đậm tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Ngày hội được Bộ VHTTDL phối hợp với tỉnh Sóc Trăng tổ chức đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer. Qua đó, đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Khmer nói riêng có dịp bày tỏ tình cảm, niềm tin yêu của mình đối với Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý, việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung, dân tộc Khmer nói riêng phải xuất phát từ yếu tố tự thân, mình giữ cho mình chứ không thể nhờ ai giữ cho mình được. Vì vậy, đồng bào dân tộc Khmer cùng nhau thực hiện tốt phương châm, người đi trước truyền lại cho người đi sau; Ông, Bà, Cha Mẹ truyền dạy cho con cháu; Cộng đồng học hỏi lẫn nhau, với nhiều cách làm sáng tạo, bền bỉ thì mới gìn giữ và phát huy được nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của dân tộc mình. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phát huy tài nguyên văn hóa gắn với phát triển du lịch để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa cơ hội tạo thêm việc làm, đảm bảo tính căn cơ, lâu bền, gắn văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân. 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc Ngày hội

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định, kho tàng văn hóa dân gian của đồng bào Khmer Nam bộ nổi tiếng với nghệ thuật múa (như múa Răm vông, Lăm leo, Sarvan), nghệ thuật sân khấu độc đáo và đặc sắc (với các loại hình sân khấu Rô Băm, sân khấu Dù kê). Bên cạnh đó, gắn với đời sống sinh hoạt văn hóa  tâm linh, đồng bào Khmer Nam bộ đã bảo tồn được hệ thống kiến trúc Chùa Phật giáo Nam tông - đây  vừa là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vừa là nơi lưu giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam bộ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ còn đa dạng, phong phú bởi hệ thống các lễ hội, bởi kho tàng văn học dân gian đồ sộ - từ tục ngữ, dân ca, truyện dân gian, thần thoại, truyền thuyết…gắn bó lâu đời trên vùng đồng bằng sông nước Cửu Long.

Các giá trị văn hóa đặc sắc ấy đã và đang được đồng bào Khmer Nam Bộ bảo tồn, phát huy trong đời sống hàng ngày, phát triển hài hòa trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng. Chính vì lẽ đó, công tác  bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Khmer Nam Bộ luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, các địa phương nỗ lực triển khai thực hiện, coi đó là nguồn nội lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tin tưởng, thông qua Ngày hội người dân và du khách thập phương sẽ được hòa mình cùng không khí sôi động của các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, của lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian, các môn thi đấu thể thao do nghệ nhân, diễn viên, vận động viên Khmer Nam Bộ trình diễn, thể hiện sức mạnh của sự hội tụ, tỏa sáng với tinh thần bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển.

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày hội

Phát biểu chào mừng Ngày hội, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh, tỉnh Sóc Trăng vinh dự được Bộ VHTTDL lựa chọn đăng cai tổ chức Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022. Đây là sự kiện mang ý nghĩa về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội không chỉ đối với tỉnh Sóc Trăng mà còn với các tỉnh, thành phố có đông đồng bào Khmer, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi nổi và hấp dẫn, mang đậm nét bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer. Đây là dịp để đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung và Sóc Trăng nói riêng giao lưu, giới thiệu, quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Sóc Trăng đối với đồng bào dân tộc Khmer, nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết các dân tộc để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, cùng nhau xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Nhân dịp này,  tỉnh Sóc Trăng trân trọng công bố Logo du lịch của Sóc Trăng, thay cho lời mời gọi du khách gần xa về với vùng đất nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Sóc Trăng tin tưởng và kỳ vọng thông qua Ngày hội sẽ để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng quý đại biểu, người dân và du khách gần xa. Đồng thời, sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh, cùng nhau đầu tư, hợp tác phát triển Sóc Trăng - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đậm đà bản sắc văn hóa của vùng sông nước Nam Bộ.

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Ngày hội

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ khai mạc Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII

Ngày hội do Bộ VHTTDL phối hợp cùng UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức, diễn ra từ ngày 2 đến 8.11, trong đó 3 ngày chính là 6, 7 và 8.11. Ngày hội có sự tham gia của 12 tỉnh, thành phố: An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang, Hậu Giang, Tây Ninh, TP. Cần Thơ và TP.HCM. Trong khuôn khổ Ngày hội, kết hợp tổ chức Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL.

Công bố Logo du lịch Sóc Trăng

Trao kỷ lục Guinness Lễ hội Óoc-om-bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng có số lượng ghe Ngo và vận động viên đông nhất

Lễ khai mạc Ngày hội có 2 phần chính. Phần lễ và nghệ thuật, được chia thành 2 chương: Chương 1 “Ngày hội Samaki”, chương 2 “Sóc Trăng - Hội tụ và lan tỏa” với nhiều chương trình ca múa nhạc thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, sẻ chia của đồng bào Khmer Nam bộ với các dân tộc Kinh - Hoa trong quá trình khai phá, xây dựng vùng đất “Chín rồng”, thể hiện Sóc Trăng nơi hội tụ văn hóa của các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa. Đặc biệt tại Lễ khai mạc đã công bố Logo du lịch Sóc Trăng và kỷ lục Guinness Lễ hội Óoc-om-bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng có số lượng ghe Ngo và vận động viên đông nhất.

Ngày Hội đã và đang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mang đậm bản sắc đồng bào Khmer Nam Bộ như trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc và diễn tấu nhạc ngũ âm; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực của vùng miền. Các hoạt động thi đấu thể thao kéo co, bóng đá (5 người), đẩy gậy, chạy việt dã, bi sắt, cờ ốc, đua ghe Ngo. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, trưng bày giới thiệu các ấn phẩm du lịch, các chương trình tour tham quan giới thiệu điểm đến của các địa phương.

NGUYỄN NAM - LÊ HOÀN- M.VĂN

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Giêng 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
303112345

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top